2016. gada 23. augustā PVĢ mājaslapa iegūst jaunu izskatu!

23. augustā PVĢ tika nomainīta vecā labā mājaslapa ar jaunu! Iepriekšējā mājaslapa un visa tajā esošā informācija būs skatāma Arhīvā adresē old.pvg.edu.lv !
Jauno mājaslapu izstrādāja Eduards Lipiniks, 2.D.
Gaidām ieteikumus gan mājaslapas satura sadaļām, gan dizainam un krāsām!
Lai mums veicas padarīt mājaslapu vēl labāku!

Juris Erts, informātikas skolotājs

PVĢ skolēnu papildus uzņemšanas iestājpārbaudījumi 25. augustā

Preiļu Valsts ģimnāzijā iestājpārbaudījumi skolēnu uzņemšanai 7., 8. un 10. klasē š.g. 25. augustā plkst. 10.00
Dokumentu iesniegšana līdz 25. augustam no plkst. 9.00–15.00
Bez iestājpārbaudījumiem uzņemsim skolēnus, kuriem ir godalgotas vietas olimpiādēs vai vidējā atzīme 6., 7. klašu liecībā ir vismaz 6 balles. 10. klasē – apliecībā par pamatizglītību ir vismaz 7 balles.

Papildus informācija pa tālr.65321663
PVĢ administrācija
/17.08.2016/

20. izlaidums Preiļu Valsts ģimnāzijā

10. jūnijā plkst.18.00 Preiļu Kultūras namā notika 20. Preiļu Valsts ģimnāzijas izlaidums. Šogad ģimnāziju absolvēja 60 jaunieši. Šajā svētku dienā viņus uzrunāja direktore Ligita Pauniņa, Preiļu novada domes priekšsēdētāja Maruta Plivda, Izglītības pārvaldes vadītājs Andrejs Zagorskis. Atvadu sveicienus un sirsnīgus ceļa vārdus absolventiem veltīja viņu audzinātājas Elita Grigale (3.A), Silvija Kivko (3.B), Aina Leikuce (3.D). Triju gadu laikā, mācoties ģimnāzijā, tika paveikts ļoti daudz – gūti panākumi novada un valsts olimpiādēs, sporta sacensībās, konkursos, skatēs, jaunieši aktīvi piedalījās skolas, novada sabiedriskajā dzīvē, atklājot savus visdažādākos talantus.
Izlaidumā Ministru prezidenta Atzinības raksti tika pasniegti Kristai Šķēpai (3.D), Laurai Repelei (3.D) un Ričardam Kraupšam (3.D), Latgales plānošanas reģiona Atzinības rakstu saņēma Renāts Konovalovs (3.B).
Paldies absolventu vecākiem par sirsnīgajiem vārdiem, laba vēlējumiem un jauko priekšnesumu! Izskanot Preiļu Valsts ģimnāzijas himnai, absolventi devās gājienā uz Preiļu Valsts ģimnāziju. Lielu paldies jāsaka VP Latgales reģiona pārvaldes Preiļu iecirkņa darbiniekiem, kuri rūpējās par drošību gājiena laikā.
Novēlam mūsu absolventiem, lai piepildās viņu ieceres, sapņi kļūst par īstenību un iecerētie mērķi tiek realizēti! Lai izdodas!
Ingūna Patmalniece, direktores vietniece audzināšanas darbā
/15.06.2016/

2015./2016. mācību gada centralizēto eksāmenu rezultāti!

Centralizēto eksāmenu latviešu valodā kārtoja 60 ģimnāzisti. Kopvērtējumā 80% un vairāk ir ieguvuši 18 (30%) audzēkņi – Santa Fedotova (92%); Kristīne Timofejeva (90%); Laila Givoina (89%); Laura Repele (89%); Guntis Mauriņš (89%); Krista Šķēpa (89%); Diāna Skuķe (89%); Jacinta Vilcāne (89%); Andis S. (88%); Ričards Kraupša (87%); Airita Erte (86%); Laima Givoina (86%); Santa Trūpa (86%); Aija Juhneviča (84%); Elīza Kabakova (84%); Rūta Vucāne (83%); Linda Broka (80%); Zane Elste (80%).
Centralizēto eksāmenu matemātikā kārtoja 60 ģimnāzisti. Kopvērtējumā 80% un vairāk ir ieguvuši 7 (12%) audzēkņi – Krista Šķēpa (98%); Ričards Kraupša (91%); Guntis Mauriņš (86%); Kārlis Sondors (85%); Andis S. (84%); Laura Repele (82%); Laima Givoina (80%).
Centralizēto eksāmenu angļu valodā kārtoja 40 ģimnāzists. Labākos vērtējumus ir ieguvuši Gatis Saulišs (91%); Krista Šķēpa (90%); Ričards Kraupša (90%); Jacinta Vilcānas (87%); Kārlis Sondors (83 %).
Centralizēto eksāmenu krievu valodā kārtoja 24 ģimnāzisti. Labāko vērtējumu ir ieguvusi Laila Givoina (94%); Kristīne Timofejeva (93%); Laima Givoina (90%); Diāna Skuķe (89%); Anna Malahova (87%).
Centralizēto eksāmenu bioloģijā kārtoja 6 ģimnāzisti. Labākos vērtējumus ir ieguvuši Laila Givoina (86%); Laima Givoina (84%).
Centralizēto eksāmenu fizikā kārtoja 4 ģimnāzisti. Labāko vērtējumu ir ieguvis Ričards Kraupša (92%).
Centralizēto eksāmenu ķīmijā kārtoja 4 ģimnāzisti. Labākos vērtējumus ir ieguvuši Krista Šķēpa (95%); Laura Repele (92%).
Centralizēto eksāmenu vēsturē kārtoja viens ģimnāzists – Andis S. (84%).
Centralizēto eksāmenu vācu valodā kārtoja 2 ģimnāzisti. Labākais vērtējums ir Laurai Repelei (84%).

Ineta Ivanova, PVĢ direktores vietniece mācību darbā

PVĢ komanda uzvar `Euroscola` konkursā

1990. gadā Eiropas Parlaments uzsāka `Euroscola` projektu, kura mērķis – dot iespēju skolēniem līdzdarboties, iesaistīties un izteikt savu viedokli par lēmumiem ES līmenī. Katru gadu šajā programmā iesaistās apmēram 10 000 skolēnu (vecumā no 16 līdz 18 gadiem) no 28 Eiropas Savienības dalībvalstīm. Latvija šajā projektā ir iesaistījusies kopš iestāšanās Eiropas Savienībā – 2004. gada, konkursu organizē EP Informācijas birojs.
Konkursa balva ir ceļojums 24 skolēniem un 2 pieaugušajiem uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā, lai iepazītu EP darbu klātienē un, tiekoties ar jauniešiem no citām ES dalībvalstīm, diskutētu par visdažādākajiem ES jautājumiem.
Mūsu ģimnāzijas komandas uzvarēja 2011. un 2013. gada konkursos (pēc konkursa nolikuma katra organizācija var pretendēt uz braucienu reizi divos gados) un piedalījāmies debatēs EP.
Ar katru gadu kļūst arvien grūtāk uzvarēt šajā konkursā, jo pēdējos gados konkursā piedalās ne tikai vidusskolu komandas, bet arī Jauniešu centri un Jauniešu nevalstiskās organizācijas.
Esam īpaši priecīgi un gandarīti, ka, neskatoties uz lielo konkurenci, esam uzvarējuši arī šī gada konkursā, un 8. decembrī mums atkal būs iespēja apmeklēt EP Louise Weiss ēku Strasbūrā, piedalīties debatēs, iepazīties ar citu ES dalībvalstu jauniešiem, piedalīties balsošanā, rezolūciju pieņemšanā par dažādiem ES jautājumiem, pilnveidot savas svešvalodu zināšanas un gūt nenovērtējamu pieredzi.
Paldies komandas dalībniecēm par ieguldīto darbu!
Jauku vasaru!
Anna Verza, angļu valodas skolotāja
/6.06.2016/

Preiļu robotikas komandai sekmīgs sezonas noslēgums `Latvijas Robotikas Čempionātā 2016`!

2016. gada 28. maijā Rīgā, Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) notika `Latvijas Robotikas Čempionāts 2016` un Preiļus pārstāvēja kupla komanda – Armands Upenieks (PVĢ, RTU), Linards Šmeiksts (PVĢ, RTU), Matīss Dambītis (PVĢ, 2.D), Linda Madalāne (PVĢ, 2.B), Lauris Matisāns (PVĢ, 1.DK), Ilja Isajevs (PVĢ, 1.DK), Ilgmārs Rubīns (PVĢ, 1.DK), Matīss Buks (Preiļu 1. pamatskola, 9. klase), Aldis Buks (amatieris), fotoreportiere Ginta Meikulāne un komandas vadītājs Juris Erts!
Latvijas Robotikas čempionātā piedalās robotu būves entuziasti no visām Baltijas valstīm. Pasākuma mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu interesi par inženierzinātnēm un robotiku, kas ir viena no visstraujāk augošajām nozarēm pasaulē. Latvijas robotikas entuziasti ir piedalījušies un guvuši uzvaras tādās prestižās robotikas sacensībās kā Robotex Igaunijā, RobotChallenge Austrijā, RoboGames ASV un Internatiol Robot Sumo Tournament Japānā, apliecinot konkurētspēju pasaules līmenī.
Sacensībās no Latvijas kopā visās disciplīnās šogad sacentās vairāk kā 200 roboti un sīvā konkurencē mūsu komandas pārstāvjiem izdevās izcīnīt vairākas godalgotas vietas!
`Mini Sumo` disciplīnā – Linda Madelāne izcīnīja 1. vietu uzvarot pilnīgi visās cīņās(!), Iļja Isajevs izcīnīja 3. vietu, bet Matīss Buks ierindojās 4. vietā, savukārt Lauris Matisāns 5. vietā!
Armands Upenieks `Mini Sumo` PRO disciplīnā izcīnīja 3. vietu piekāpjoties tikai `RobotChallenge Austrijas` 2016 gada čempionam! (p.s. jāatzīmē, ka čempions startēja ar 2 robotiem, kuri izcīnīja 1. un 2. vietu)!
`Folkrace` disciplīnā Matīsam Bukam šoreiz 4. vieta!

Paldies visiem dalībniekiem par gatavošanos sacensībām, paldies vecākiem par atbalstu, paldies Armandam un Linardam par ieguldīto darbu komandas sagatavošanā!
Veiksmi nākamajās sacensībās!
Juris Erts, robotikas kluba darba organizators

Erlends Zagorskis ir ieguvis finālista statusu American Councils FLEX apmaiņas programmā vidusskolēniem

Preiļu Valsts ģimnāzijas 1.DK kursa audzēknis Erlends Zagorskis ir ieguvis finālista statusu American Councils FLEX apmaiņas programmā vidusskolēniem. FLEX apmaiņas programmu pilnībā finansē ASV valdība, un Latvijā to pārvalda American Councils for International Education ar Izglītības un Zinātnes ministrijas atbalstu. Šīs programmas ietvaros, Erlends dzīvos un studēs ASV 2016–2017 akadēmiskajā gadā. Programma ilgst no 2016. gada 15. jūlija līdz 2017. gada 15. jūlijam.
Vēlam veiksmīgas un patīkamas studijas!