Euroscola 2011., 2013., 2016., 2019., 2022. Eiropas Parlamentā Strasbūrā

Koordinators: Projektu koordinē PVĢ angļu valodas skolotāja Anna Verza.

Darbības laiks: 2011., 2013., 2016., 2019., 2022. gadā

Notikumu arhīvs

JEPVĢ skolēni piedalās “Euroscola” projektā Eiropas parlamentā Strasbūrā (19.10.2022. – 26.10.2022.)

12 ģimnāzisti: Gustavs Stalidzāns, Justīne Stašulāne, Anastasija Krohmaļuka, Stella Sinička, Marta Jokste-Kraupša, Marta Vainiņa, Valērija Zagrebajeva, Konstantīns Baško, Olivia Dalova, Katrīna Šņepste, Kristers Šņepsts, Kristīne Baumane un skolotājas Ināra Krusta un Ingūna Patmalniece
apmeklēja konferenci Eiropas Parlamentā Strasbūrā, lai spriestu par Eiropas nākotni. Piedaloties nodarbībā “Stand for democracy: Voting at the European elections 2024”, pilnveidoja savas prasmes debatēšanā, argumentu izvēlē, spējā ieklausīties citu valstu pārstāvju domās, tās akceptēt un izprast, kāda iemesla dēļ viņi šādi domā.

Vairāk par braucienu uz Strasbūru un fotogalerija …


Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija skolēnu komanda, piedaloties Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas rīkotajā konkursā, ieguva biļeti uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā (07.04.2019. – 11.04.2019.)

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas “Euroscola” komanda 2019. gada 11. aprīlī Marta Trūpa, Egita Roze, Santa Marija Cakule, Edijs Valainis, Arvis Prikulis, Alīda Anspoka, Ilga Kivleniece, Baiba Balode. Skolēnus konkursam sagatavoja JEPVĢ vēstures, kulturoloģijas, politikas un tiesību skolotāja Ināra Krusta. Ar skolēnu komandu “Euroscola” pasākumā Eiropas Parlamentā Strasbūrā piedalījās JEPVĢ skolotāja Elita Grigale.

7.aprīļa ļoti agrā rītā, skolas pārstāvji – Marta Trūpa, Egita Roze, Santa Cakule, Edijs Valainis, Arvis Prikulis, Alīda Anspoka, Ilga Kivleniece un Baiba Balode – kopā ar skolotāju Elitu Grigali sagaidīja ceļabiedrus no Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas un devās pakaļ arī Aknīstes vidusskolas skolēniem, lai dotos kopīgā nedēļas braucienā uz Franciju.

“Euroscola” debatēs piedalījās 23 Eiropas Savienības valstis, tajā skaitā arī mēs, no Latvijas, šī tikšanās reize bija ļoti īpaša, jo “Euroscola” svinēja savu 30.jubileju. 11.aprīlī jau agri no rīta izgājām drošības kontroli, lai ieietu Eiropas Parlamenta galvenajā ēkā. Saņemot zīmītes, kuras kalpoja kā identifikācijas kartes. Tad arī devāmies uz lielo Eiropas Parlamenta plenārzāli, lai ieņemtu deputātu vietas. Pēc oficiālajām apsveikuma runām administrācijas pārstāvji sniedza informāciju par Eiropas Parlamentu un Eiropas Savienību. Pēc dalībnieku kopīgas fotografēšanās viens skolnieks no katras skolas, vienas minūtes laikā, stādīja priekšā savu skolu un valsti. Mūsu valsti prezentēja JEPVĢ skolnieks Arvis Prikulis un Aknīstes vidusskolas skolnieks Edijs Ņērbulis.

Visi projekta dalībnieki tika sadalīti 6 dažādās debašu grupās. Katrai no tām bija atsevišķa tēma – vide un atjaunojamie energoresursi, drošība un cilvēktiesības, Eiropas Parlamenta 2019 vēlēšanas, Eiropas nākotne, migrācija un integrācija, jauniešu bezdarbs – par ko debatēt un izvirzīt dažādus priekšlikumus. Vēlāk, kad tas tika izdarīts, mēs visi atkal atgriezāmies Eiropas Parlamenta plenārzālē, kur pārstāvji no katras grupas iepazīstināja visus ar priekšlikumiem par attiecīgo tēmu. Pārējiem bija iespēja izteikt savu viedokli balsojot – priekšlikumu pieņemt, noraidīt vai atturēties.


JEPVĢ komanda piedalās “Euroscola” debatēs Eiropas Parlamentā Strasbūrā (03.12.2016. – 10.12.2016.)

Mūsu ceļojums sākās ļoti sniegainā 3. decembra rītā, kad ar mīļo laba vēlējumiem, sapakotām somām un koferiem 24 Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi un skolotāji Anna Verza un Feoktists Pušņakovs devāmies tālā ceļā uz Strasbūru.

Tā nu aizsākās garais ceļš, kurš daļai braucēju bija pirmais tāda veida ceļojums. Pirmā diena pagāja, vērojot Lietuvas un Polijas plašumus pa autobusa logu. Nākamajā dienā no rīta apmeklējām Veļičkas sāls raktuves, kuras droši var dēvēt par diezgan neparastu pazemes pilsētu. Apskatījām arī Birkenau koncentrācijas nometni, jo vēsture ir jāredz, turpinājām ceļu tālāk uz Krakovu, kur vietējās gides pavadībā baudījām brīnišķīgo pilsētas centru. Laikam ritot uz priekšu, nonācām Vīnē, kur apmeklējām Habsburgu dinastijas rezidenci – Šenbrunnas pili – un, protams, izstaigājām arī pašu pilsētu. Tālāk mūsu ceļš veda cauri Čehijai, kur apciemojām Brno zoodārza iemītniekus, bet vakarā vietējā gida pavadībā apskatījām Prāgas skaistākās vietas. Pirms ierašanās Eiropas Parlamentā paviesojāmies arī Vācijā, kur aplūkojām nelielo pilsētiņu Nirnbergu, kura mūs, jauniešus, ļoti piesaistīja ar to, ka tās centrā atrodas no viduslaikiem saglabājies ciematiņš. Vēlā vakara stundā beidzot ieradāmies Strasbūrā. Jau agri no rīta devāmies uz Eiropas Parlamenta galveno – “Louise Weiss” – ēku, lai izietu drošības kontroli un lielajā Eiropas Parlamenta plenārzālē ieņemtu deputātu vietas. Pēc oficiālajām apsveikuma runām Eiropas Parlamenta administrācijas pārstāvji sniedza informāciju par Eiropas Parlamentu un Eiropas Savienību un atbildēja uz jauniešu uzdotajiem jautājumiem. Tālāk pārstāvim no katras skolas vienas minūtes laikā bija jāiepazīstina pārējie dalībnieki ar savu valsti un skolu. Mūsu skolu lieliski pārstāvēja Ausma Dzerkale (12.D). Vēlāk visi projekta dalībnieki sadalījās 6 dažādās debašu grupās, kur katrai no tām bija atsevišķa tēma, un devāmies uz komisiju sēžu telpām. Pēc debatēm atkal visi satikāmies plenārzālē, kur pārstāvji no sešām grupām iepazīstināja visus ar izstrādātajiem priekšlikumiem par attiecīgo tēmu. Pārējiem bija iespēja izteikt savu viedokli balsojot – piekrītot, nepiekrītot, atturoties. Pusdienu pārtraukumā mums bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas un piedalīties erudīcijas spēlē “Eurogame”, kuras laikā sadraudzējāmies ar citiem jauniešiem, jo bija jāveido komandas no 4 cilvēkiem, kuri nāk katrs no savas valsts.

Lai gan Eiropas Parlaments bija galvenais mūsu ceļojuma mērķis, ikviens guvām neaizmirstamu ceļojumu pa dažādām Eiropas valstīm, kur tika iegūts daudz pozitīvu emociju. Mūsuprāt, šis ceļojums katram paliks atmiņā vēl ļoti, ļoti ilgi. Vēlamies pateikt milzīgu “paldies!” skolotājiem Annai Verzai par vārdos neizsakāmu atbalstu, palīdzību, iedrošināšanu visa projekta laikā – gan ceļā līdz uzvarai konkursā, gan brauciena laikā – un Feoktistam Pušņakovam par kopā būšanu un uzmundrinājuma vārdiem. Pateicamies arī mūsu lieliskajam gidam Tomam Gulbim, kas ir arī vēstures skolotājs un kurš mūs izglītoja Eiropas vēsturē, ekonomikā un politikā, soļoja ar mums neskaitāmus kilometrus pa brīnišķīgajām pilsētām. Paldies šoferīšiem Daiņiem, kas ļoti profesionāli un droši mūs izvizināja pa Eiropas ceļiem un uzmundrināja garajos sastrēgumos. Paldies arī visiem komandas biedriem par prieka, smieklu un kolosālu atmiņu pilnu nedēļu!
Lauma Tumašova (11.DK), Kristiāna Skutele (12.D) un Santa Jukša (12.AH)


Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas “Euroscola” komanda 2016. gada 08. decembrī

Elīna Vanaga, Kristiāna Jaudzema, Linda Madelāne, Ilva Valdone, Arianda Čapule, Ausma Dzerkale, Aija Stabulniece, Laura Pastore, Elīna Gedroica-Juraga, Lauma Tumašova, Kintija Gritāne, Santa Jukša, Anda Erte, Linda Vucāne, Laura Voitiņa, Santa Zukule, Anna Marija Onckule, Ilze Egle, Kristiāna Skutele, Daiga Grīga, Rihards Gribusts, Laura Buka, Lāsma Strupā, Beāte Pastare.

Skolotāji: Feoktists Pušņakovs un Anna Verza

jepvg_euroscola_2016


PVĢ komanda piedalās `Euroscola` debatēs Eiropas Parlamentā Strasbūrā (11.05.2013.)
PVĢ komanda “EP Euroscola 2013”
Reinis Vanags, Ervīns Rusiņš, Dāvis Pastars, Jūlija Starovoitova, Samanta Smirnova, Katrīna Reča, Līva Luriņa, Armands Upenieks, Arina Jakovļeva, Ieva Lisova, Sintija Erte, Beāte Pudule, Atis Ivanovs, Elīna Dūda, Guntis Veigulis, Grieta Kolosova, Kristiāna Bindare, Lauris Zalāns, Irita Slūka, Dairis Štagers, Atis Soms, Mārtiņš Lisovs, Nauris Ernstsons, Kintija Vilcāne. Skolotājas Natālija Pīzele un Anna Verza.

11. maijā no Preiļu Valsts ģimnāzijas izbrauca komanda, kuras sastāvā bija 24 PVĢ skolēni un 2 skolotājas. Mums visiem bija viens mērķis – piedalīties Eiropas Parlamenta organizētajās debatēs `Euroscola` Strasbūrā, kas notika 16. maijā.
Projektā piedalījās 20 Eiropas Savienības valstis, tajā skaitā arī Latvija, kuru šajā dienā pārstāvējām mēs, PVĢ komanda. Jau agri no rīta ieradāmies Eiropas Parlamenta galvenajā – `Louise Weiss` – ēkā, lai izietu drošības kontroli un lielajā Eiropas Parlamenta plenārzālē ieņemtu deputātu vietas. Pēc oficiālajām apsveikuma runām Eiropas Parlamenta administrācijas pārstāvji sniedza informāciju par Eiropas Parlamentu un Eiropas Savienību. Pārstāvim no katras skolas vienas minūtes laikā bija jāiepazīstina pārējie dalībnieki ar savu valsti un skolu. PVĢ komanda bija vienīgā, kas manāmi izcēlās, jo pārstāvējām Latviju ar skaistu tautasdziesmu un vēl skaistāku tās izpildījumu. Pēc šāda pārsteiguma saņēmām pelnītas ovācijas, kas ļoti iepriecināja un lika lepoties ar savējiem.
Visi projekta dalībnieki tika sadalīti 6 dažādās debašu grupās. Katrai no tām bija atsevišķa tēma, par ko debatēt un izvirzīt dažādus priekšlikumus. Vēlāk, kad tas tika izdarīts, mēs visi atkal atgriezāmies Eiropas Parlamenta plenārzālē, kur pārstāvji no katras grupas iepazīstināja visus ar priekšlikumiem par attiecīgo tēmu. Pārējiem bija iespēja izteikt savu viedokli balsojot – priekšlikumu pieņemt, nepieņemt vai atturēties.
Kopā ar mums Eiropas Parlamentā viesojās arī Latvijas Televīzijas raidījuma `Viss notiek` žurnāliste Adriāna Roze un operators. Mēs bijām vienīgā komanda, kurai līdzi bija sava nacionālā televīzija. Nofilmēto sižetu varēs noskatīties 27. maija raidījumā LTV1.
Pusdienu pārtraukumā mums bija lieliska iespēja pārbaudīt savas zināšanas un piedalīties erudīcijas spēlē `Eurogame`. Visi jautājumi bija pilnīgi dažādās valodās, tāpēc bija jāizveido komandas, kuras sastāvēja no 4 dažādās valodās runājošiem cilvēkiem, un jāmeklē citu valstu pārstāvji, lai lūgtu palīdzību dažu jautājumu pārtulkošanā. Spēles rezultāti tika ātri un operatīvi izvērtēti, un no visām komandām četras labākās tika izvirzītas finālam. Mums bija ļoti liels prieks, ka vienā no tām bija arī mūsu Dāvis Pastars (1.D), kura komanda pēc finālspēles ieguva 1. vietu. Apsveicam vēlreiz!
Lai gan Eiropas Parlaments bija galvenais ceļojuma mērķis, mēs ikviens noteikti ieguvām neaizmirstamu ceļojumu pa dažādām Eiropas valstīm (Polija, Vācija, Nīderlande, Beļģija, Francija) un lieliskiem apskates objektiem. Eifeļa tornis, Luvra, Fragonāra smaržu muzejs, Monmartra, Pompidū centrs, Moulin Rouge, Reimsas katedrāle – tās ir tikai dažas vietas, kurās tika uzņemtas neskaitāmas fotogrāfijas un iegūtas neatsveramas emocijas.
Pēc mūsu pašu vārdiem, šī nedēļa, kas tika pavadīta kopā, ir vārdos neaprakstāma pieredze un emocijas, tas bija lielisks kopā pavadīts laiks, ko atcerēsimies vēl ilgi, ilgi.
Gribu teikt lielu paldies visiem PVĢ komandas dalībniekiem par atbalstu, palīdzību un kopā būšanu, tomēr vislielākā pateicība ir skolotājām Annai Verzai un Natālijai Pīzelei par neizsmeļamo palīdzību, uzmundrinājumu, iedrošināšanu un atbalstu! Milzīgs paldies jāsaka Atim Ivanovam (3.DK) un Beātei Pudulei (1.D) par izveidoto darba grupu un iespēju piedalīties šajā piedzīvojumā!
Man ir patiess prieks un lepnums par mūsu komandu, mēs bijām, esam un būsim lieliski!
Fotogalerija
Līva Luriņa, 2.B


pvg_euroscola_2013

2011. gada 13. maijā mūsu ģimnāzijas komanda (24 ģimnāzisti un 2 skolotājas) piedalījās Eiropas Parlamenta pasākumā `Euroscola 2011` Strasbūrā (18.05.2011.)
PVĢ komanda “Euroscola 2011” EP Strasbūrā
Diāna Babjuka, Valērija Maļuhina, Katrīna Urtāne, Laura Džeriņa, Zane Beča, Atis Ivanovs, Agnese Rusiņa, Sintija Usāne, Patrīcija Bindare, Sintija Erte, Liene Vindele, Ilze Vindele, Dāvis Ondzulis, Ingrīda Briška, Ieva Meikulāne, Agnija Vaivode, Sergejs Luhmirins, Ieva Lisova, Inta Gribonika, Artūrs Pastars, Jūlija Kirillova, Ilona Kupre, Aleksandrs Jubels, Daina Ivanova.
Skolotājas: Ilze Rožinska un Anna Verza.

Pasākumā bija ielūgtas komandas no 24 Eiropas Savienības valstīm, Latviju šajā dienā pārstāvēja PVĢ komanda. Mūsu ģimnāzisti strādāja 6 darba grupās, debatēja par konkrētu tēmu , kopā ar citu valstu jauniešiem pieņēma lēmumus un balsoja Parlamentā. Darba valodas Parlamentā bija angļu un franču, tāpēc ģimnāzistiem bija iespēja brīvi debatēt un izteikt savu viedokli svešvalodā (angļu valodā).
1 minūtes laikā katras skolas pārstāvis prezentēja savu skolu, mūsu ģimnāzija bija vienīgā, kas sveica pasākuma dalībniekus ar dziesmu. Pēc priekšnesuma mūsu ģimnāzistes saņēma jauno Eiropas Parlamenta deputātu ovācijas. Uz kopējā fona mūsu ģimnāzisti bija viegli pamanāmi ar saviem T-krekliem Latvijas karoga krāsā (uz krekla uzdrukāts PVĢ ģerbonis, skolas nosaukums ar devīzi un uz muguras – Latvia).
Pasākuma laikā visi dalībnieki piedalījās `Eurogame` spēlē. Tā ir erudīcijas spēle par Eiropas Savienību. Spēles dalībniekiem bija jāatbild uz 23 jautājumiem, katrs jautājums ir kādā no ES valodām, tāpēc, lai atbildētu uz jautājumu, vispirms jāatrod kāds dalībnieks, kas saprot jautājumu. Visi dalībnieki paši izvēlējās komandas dalībniekus spēlei, katrā komandā 4 dalībnieki no 4 dažādām ES valstīm. Kopā pasākumā piedalījās apmēram 500 jaunieši vecumā no 16 līdz 19 gadiem. Finālā, kurā spēlēja tikai paši labākie 16 jaunieši, iekļuva arī 2 mūsu ģimnāzijas audzēkņi. Komanda, kurā spēlēja Dāvis Ondzulis 1.DK , ieguva 2. vietu, un Ievas Meikulānes 1.DF komanda ieguva 3. vietu.
Arī Eiropas skolotāji spēlēja tādu pašu `Eurogame` spēli ar tādiem pašiem noteikumiem. Skolotāju komanda, kurā piedalījās skolotājas no Austrijas, Itālijas, Slovēnijas un es – no Latvijas, uzrādīja vislabākos rezultātus, ieguvām 1. vietu un saņēmām piemiņas medaļas. Mājās esam atgriezušies ar 1., 2. un 3.vietu, tas ir izcils sasniegums!

euroscola_01

24 Eiropas valstu skolotāji “Euroscola 2011” dalībnieki
euroscola_02
Plenārsēžu zāle 13.05.2011

Pēc Strasbūras mēs bijām arī Parīzē, apskatījām tās ievērojamākās vietas, uzkāpām Eifeļa tornī, kas dažiem izrādās ir bijis mūža sapnis …
Šogad mūsu ģimnāziju absolvēs arī pirmie 15 jaunie Eiropas Parlamenta deputāti (12 meitenes un 3 puiši). Vēlam viņiem veiksmi izlaiduma eksāmenos un ceram, ka nākotnē mums būs pašiem savi deputāti Eiropas Parlamentā.
Sirsnīgs paldies visiem komandas dalībniekiem, kuri bija labi sagatavojušies debatēm, aktīvi tajās iesaistījās un guva labus rezultātus! Paldies skolotājai Ilzei Rožinskai par atbalstu un Sintijai Usānei 3.HK par darbu kā mūsu ģimnāzistu komandas vadītājai (Speaker). Prieks un lepnums par mums visiem, jo mēs bijām un esam lieliska komanda!
PVĢ komandas debašu trenere Anna Verza


PVĢ komanda gatavojas `Euroscola 2011` (26.04.2011.)
Janvārī iesniedzām pieteikumu Eiropas jaunatnes projektu konkursam un esam saņēmuši unikālu Eiropas Parlamenta balvu. Mūsu ģimnāzijas komanda – 24 ģimnāzisti un 2 skolotājas, esam uzaicināti piedalīties debatēs Eiropas Parlamentā Strasbūrā. Pasākumā `Euroscola 2011`, kurš notiek 13. maijā, piedalās komandas no 24 ES valstu skolām, pa vienai komandai no katras valsts. Mēs šajā dienā Eiropas Parlamentā pārstāvēsim Latviju.
Eiropas Parlamenta programma `Euroscola` piedāvā iespēju vidusskolas vecuma jauniešiem (16 līdz 19 gadus veci) piedalīties debatēs, analizēt, vērtēt un piedāvāt savas idejas par noteiktā tēmām. Mūsu ģimnāzijas komandas dalībnieki jauktās darba grupās (pa 4 jaunieši no katras valsts) debatēs par tēmām `Eiropas vērtību loma pasaulē`, `Eiropas brīvprātīgā darba gads-2011`, `Vide un atjaunojamā enerģija`, `Informācijas brīvība un pilsoniskā kultūra`, `Demokrātija un pilsonība` un `Eiropas nākotne`.
Mūsu komandu gaida daudz jaunu piedzīvojumu: ierašanās Eiropas Parlamenta `Louise Weiss` ēkā, ieejas apliecību saņemšana, debates plenārzālē EP deputātu vietās, pusdienas Eiropas Parlamenta restorānā, plēnumi, ziņojumi, Eurogame spēle, apbalvošana, diplomu piešķiršana, fotografēšanās utt. Skolotājiem plānotas tikšanās un diskusijas ar pārvaldes ierēdni.
Visus brauciena izdevumus apmaksā Eiropas Parlaments.
Veiksmi gatavojoties!
Anna Verza, PVĢ angļu valodas skolotāja, grupas vadītāja

Vairāk par Preiļu Valsts ģimnāzijas projektiem skatīt PVĢ mājaslapas sadaļā `Skolas projekti`
Projektu koordinatore Anna Verza