Zinātniski pētniecisko darbu priekšaizstāvēšana PVĢ pirms došanās uz Rīgu (28.04.2006)