Cēsu rajona skolu direktoru viesošanās PVĢ (26.04.2006)