Tikšanās ar RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes pārstāvjiem (04.04.2008)