Tikšanās ar RSU studentēm, PVĢ absolventēm – Lāsmu Mukāni un Marinu Kirsanovu. (02.12.2011.)