Tēvzemes nedēļas ietvaros folkoras grupas ”Vilkači” koncerts (16.11.2016.)