17. novembrī Preiļu Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcā Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas jaunā karoga iesvētīšana /foto: Igors Pličs/ (17.11.2016.)