Skolotāju kursi par motivāciju 2003. gada 17. janvārī