Rīgas 40. vidusskolas fizikas, matemātikas, informātikas nometne PVĢ (10.08.2003.)