Skolotāju dienai veltīts pasākums JEPVĢ (05.10.2023.)