10.B un 12. klašu ekskursija uz Tartu (04.10.2023.)