Skolotāja Franča Livmaņa grāmatas `Uzdevumi un pārbaudes darbi ķīmijā vidusskolai` atvēršana (14.03.2008)