Preiļu rajona skolēnu sporta spēles basketbolā jauniešiem vidusskolu grupā (18.03.2008)