Seminārs Izglītības satura un eksaminācijas centra īstenotā projekta otrās kārtas pilotskolām (21.04.2006)