Lieldienu izstāde un Lustīgās lieldienas PVĢ (18.04.2006)