PVĢ svētki jeb absolventu salidojums 2005. gada 18. novembrī (18.11.2005)