24. novembrī ISEC projekta vadības komandas pārstāvji iepazinās ar mācību kabinetiem un iespējām apgūt matemātiku un dabaszinātņu priekš (24.11.2005)