PVĢ skolēnu piedalīšanās rudens talkā (17.10.2014.)