PVĢ piebūves remonts 01.11.2004. (remontdarbi sākās 25.10.2004)