Ģimnāzijas absolventu salidojuma formālā daļa – Neformālā daļa (13.11.2004.)