PVĢ audzēknes piedalās `Tradicionālo prasmju skolas` nodarbībā Zvirgzdenē saimnieces Janīnas Skrules vadībā (05.03.2011.)