4. Andreja Eglīša Dzejas svētki. “Andrejs Eglītis un Ārija Elksne” (04.03.2011.)