PVĢ ansamblis piedalās vokālo ansambļu konkursā “Balsis” (07.03.2012.)