PVĢ skolotāji piedalās savu IKT prasmju pilnveides apmācībās projekta eGUARDIAN ietvaros (15.03.2012.)