Preiļu Valsts ģimnāzijas piebūve fotoattēlos – Tā izskatījās PVĢ piebūve 2004. gada 11. novembrī