Preiļu Valsts ģimnāzijas piebūve fotoattēlos – Preiļu Valsts ģimnāzijas piebūves nodošana ekspluatācijā 2005. gada 14. janvārī