Pirmā semestra nobeigums – Ziemassvetku pasākums 2002. g. 20. decembrī