Pasākums “Miķeļdienas garšu laboratorija” ģimnāzijā (29.09.2022.)