Organizācijas “Sabiedrība par atklātību – Delna” mākslas konkurss – izstāde “Cieņa, drosme, godīgums un atbildība jauniešu acīm” (05.10.2022.)