Ministru prezidenta Aigara Kalvīša un Izglītības un zinātnes ministres Baibas Rivžas vizīte PVĢ aktu zālē, kur tika pasniegti goda raksti la (19.05.2006)