2005./2006. mācību gada noslēguma pasākums (31.05.2006)