Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņu apsveikumi 25 gadu jubilejā (16.11.2021.)