1991. gada janvāra Barikādes atceroties (17.-20.01.2022.)