Informātikas skolotāju seminārs Riebiņos 2002. gada 18. oktobrī