Ģimnāzisti skolas ēdnīcā tikās ar JEPVĢ absolventi Baibu Vjaksi (17.10.2023.)