Fizikas pēcpusdiena – `Ceļojums pa eksakto labirintu` (20.12.2010.)