Dobeles Valsts ģimnāzijas bibliotekāru un direktora vietnieka mācību darbā viesošanās PVĢ (08.09.2004.)