Dabaszinātņu un matemātikas kabinetu prezentācija ģimnāzijā (30.11.2007.)