Biznesa Inkubatora izveides projekta “YES” mērķgrupas aktivizācijas pasākums (Preiļu novada dome, ES) (22.11.2007.)