Absolventu salidojums PVĢ 2002. gada 16. novembrī – neformālā daļa