Karjeras izglītība

Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr. 8.3.5.0/16/I/001)

Projekta norises laika posms skolā: 2017. gada 1. septembris – 2020. gada 31. augusts
Projekta specifiskais mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
Sīkāka informācija par projektu pieejama šeit

Pedagogs karjeras konsultants Ingūna Patmalniece (inguna@pvg.edu.lv)
Saziņa un konsultācijas karjeras izglītības jomā attālinātā mācību procesa laikā notiek, izmantojot e-klasi. Rakstiet! Pedagogs konsultants Ingūna Patmalniece jums atbildēs!

JEPVĢ karjeras izglītības programma (PDF)

Infografikas Kā plānot karjeru (A.Ivanova, 11.D):

 

Informāciju par profesijām varat atrast šeit:

http://www.profesijupasaule.lv/intervija-zobarsts

http://www.profesijupasaule.lv/intervija-kuga-kapteinis-kuga-sturmanis

https://www.flickr.com/photos/latvijas_armija/sets/72157714031430593/

http://www.profesijupasaule.lv/rupnieciskais-farmaceits

https://www.e-klase.lv/aktualitates/raksti/5-izplatitakie-miti-par-skolotaja-profesiju?id=18654

 

Šobrīd informāciju par atvērtajām durvju dienām tiešsaistē vienkopus var skatīt NIID.lv:

http://www.niid.lv/infodienas 

 

Grindeks aicina uz „Profesiju dienām skolēniem”

Sīkāka informācija par pieteikšanos Ēnu dienai

Karjeras atbalsta pasākumu pārskats 2017./2018.mācību gadā (PDF)
Karjeras atbalsta pasākumu plāns JEPVĢ 2018./2019.m.g. 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2019./2020. mācību gadam Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā (PDF)

Atvērto durvju dienas 2019. gadā


Skolēniem Klases audzinātājiem

Aktivitātes karjeras atbalstam