Karjeras izglītība

Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr. 8.3.5.0/16/I/001)

Projekta norises laika posms skolā: 2017. gada 1. septembris – 2020. gada 31. augusts
Projekta specifiskais mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
Sīkāka informācija par projektu pieejama šeit
Pedagogs karjeras konsultants Ingūna Patmalniece (inguna@pvg.edu.lv)

Karjeras atbalsta pasākumu pārskats 2017./2018.mācību gadā (PDF)
Karjeras atbalsta pasākumu plāns JEPVĢ 2018./2019.m.g.


Skolēniem Klases audzinātājiem

Karjeras pasākumi 2017./2018. mācību gadā