Karjeras izglītība

Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr. 8.3.5.0/16/I/001)

Projekta norises laika posms skolā: 2017. gada 1. septembris – 2020. gada 31. augusts
Projekta specifiskais mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
Sīkāka informācija par projektu pieejama šeit
Pedagogs karjeras konsultants Ingūna Patmalniece (inguna@pvg.edu.lv)

Grindeks aicina uz „Profesiju dienām skolēniem”

Sīkāka informācija par pieteikšanos Ēnu dienai

Karjeras atbalsta pasākumu pārskats 2017./2018.mācību gadā (PDF)
Karjeras atbalsta pasākumu plāns JEPVĢ 2018./2019.m.g. 

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2019./2020. mācību gadam Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā (PDF)

Atvērto durvju dienas 2019. gadā


Skolēniem Klases audzinātājiem

Aktivitātes karjeras atbalstam