Konference “Zināt, domāt, prast – diferenciācijas, individualizācijas, personalizācijas īstenošana mācību procesā”