Iepriekšējo gadu sastāvi

Atpakaļ

 

2022./23.m.g. parlamenta sastāvs

Ģimnāzijas parlamenta prezidents Marina Skutele (12.B) un vietniece Patrīcija Reščenko (12.A).

2021./22.m.g. parlamenta sastāvs

2020./21.m.g. parlamenta sastāvs

2019./20.m.g. parlamenta sastāvs

 

2018./19.m.g. parlamenta sastāvs

 

2017./18.m.g. parlamenta sastāvs 

2016./17.m.g. parlamenta sastāvs 

2015./16.m.g. parlamenta sastāvs

2015./14.m.g. parlamenta sastāvs

2014./13.m.g. parlamenta sastāvs

2012./2013.m.g. parlamenta sastāvs

2011./2012.m.g. parlamenta sastāvs

2010./2011.m.g. parlamenta sastāvs

2009./2010. mācību gadā ievēlētā parlamenta sastāvs:

2008./2009. m.g. parlamenta sastāvs

 

=================================================

2007./2008. mācību gadā ievēlētā parlamenta sastāvs:

Prezidents: Rihards Vilcāns
Prezidenta vietnieks: Edmunds Strods
Kultūras darba grupa: Dagnija Urča, Santa Dakule, Rihards Vilcāns, Edmunds Strods, Maija Prikule.
Izglītības darba grupa: Edgars Prusaks, Edgars Pastars, Kristīne Pīzele, Jānis Koroševskis, Uģis Vilcāns.
Informācijas darba grupa: Vineta Vilcāne, Ieva Pakere, Dace Puncule, Māris Skutelis, Ervīns Gribuška.
Protokolists: Vineta Vilcāne

2006./2007. mācību gadā ievēlētā parlamenta sastāvs bija:

PREZIDENTE – Jolanta Ūzuliņa (3.B)
VIETNIECE – Tija Miglāne (3.A)
PROTOKOLISTE, SEKRETĀRE – Jeļena Solovjova (3.D)
IZGLĪTĪBAS DARBA GRUPA – Rihards Vilcāns (1.A), Tija Miglāne (3.A) un Vineta Vilcāne (2.A)
KULTŪRAS DARBA GRUPA – Līga Karčevska (3.K/DAT), Antra Brice (1.KV), Inta Akentjeva (3.A), Kristīne Pīzele (2.K), Jeļena Solovjova (3.D), Anita Pumpure (2.D), Maija Prikule (2.K), Jānis Pīzelis (3.B) un Jānis Koroševskis (2.D)
INFORMĀCIJAS DARBA GRUPA – Pauls Vaivods (3.K/DAT), Uģis Vilcāns (2.D) un Vineta Vilcāne (2.A)

 

2005./2006. mācību gadā ievēlētā parlamenta sastāvs bija:

PREZIDENTE – Zaiga Kuzminova (3.D)
VIETNIECE – Santa Lakševica (3.D)
PROTOKOLISTE, SEKRETĀRE – Jolanta Ūzuliņa (2.B)
IZGLĪTĪBAS UN INFORMĀCIJAS DARBA GRUPA – Jānis Podziņš (1.K), Jolanta Ūzuliņa (2.B), Jānis Klindžāns (3.D)
KULTŪRAS DARBA GRUPA – Tija Miglāne (2.A), Inta Akentjeva (2.A), Kristīne Pīzele (1.K), Jānis Koroševskis (1.D), Jānis Pīzelis (2.B)
SPORTA DARBA GRUPA – Maija Prikule (1.K), Jānis Jubels (2.D), Ervīns Žikars (2.A)
IEKŠLIETU UN ĀRLIETU DARBA GRUPA – Aigars Ondzulis(3.D), Santa Lakševica (3.D) un Uģis Vilcāns (1.D)