Pasākumi

2023. gads

Datums Laiks Notikums Vieta

Janvāris

04.01.10:00 – 14:00Seminārs latviešu valodas un literatūras skolotājiem "Latviešu valodas un literatūras apguve 8.un 9.klasē atbilstoši jaunajam standartam". Reģistrēties šeit: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Seminārs notiek klātienē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā. Lektore Santa Mežvēvere, Ogres izglītības pārvaldes metodiķe latviešu valodasun literatūras jautājumos, Lielvārdes pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja. Dalībnieki saņems apliecības par PPKPP (A) apguvi.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
05.01.11:00 – 15:00Seminārs ķīmijas, fizikas, bioloģijas, ģeogrāfijas skolotājiem "Vērtēšanas darbu veidošana dabaszinātņu mācību priekšmetos".
Seminārs notiek klātienē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas telpās, lektors Skola2030 vecākais eksperts Mg.paed., Mg.biol. Mihails Basmanovs.
Pieteikties šeit: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Dalībnieki saņems apliecības par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides (A) programmas apguvi.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
12.01.10:00 – 13:00Ķīmijas valsts olimpiādes 9.-12.kl. 2.posms(novada)
13.01.Vācu valodas olimpiādes 10.-12.kl. 3.posma(valsts)1.kārta
16.01.10:00 – 15:00Informātikas valsts olimpiādes 8.-10. kl.,11.-12. kl. 2. posms(novada)
16.01.10:40 – 12:10Tikšanās ar RTU, LU, RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas pārstāvjiem
18.01.Preiļu novada skolēnu sporta spēles TELPU FUTBOLĀ vidusskolu grupā
20.01.10:00 – 13:00Fizikas valsts 73.olimpiādes 9.-12.kl. 2.posms(novada)
23.01.10:00 – 13:00Ekonomikas valsts 24.olimpiādes 10.-12. kl. 2.posms(novada)
24.01.Preiļu novada sporta spēles GALDA TENISĀ 1. posms
25.01.Bioloģijas olimpiādes 9.-12.kl. 3.posms(valsts)
26.01.Preiļu novada skolēnu sporta spēles TELPU FUTBOLĀ 8.-9. klašu grupā
26.01.Bioloģijas olimpiādes 9.-12. kl. 3.posms(valsts)
27.01.Bioloģijas olimpiādes 9.-12. kl. 3.posms(valsts)
31.01.15:00 – 16:00VIAA organizēts desmitais tiešsaistes seminārs,,Stunda nozarē" karjeras konsultantiem un karjeras attīstības atbalsta speciālistiem par ūdenssaimniecības lomu tautsaimniecības nozaru attīstībā

Februāris

01.02.10:00 – 13:00Latviešu valodas un literatūras valsts 49.olimpiādes 11.-12.kl. 2.posms(novada)
03.02.09:30 – 14:30Matemātikas valsts 73.olimpiādes 9.-12.kl. 2.posms(novada)
07.02.10:00 – 13:00Ģeogrāfijas valsts 40.olimpiādes 10.-12.kl. 2.posms(novada)
08.02.13:00 – 15:00Konference “Skolēnu zinātniski pētnieciskais darbs (ZPD) un tā nozīme”
09.02.10:00 – 13:00Latviešu valodas valsts 49.olimpiādes 8.-9.kl. 2.posms(novada)
09.02.10:00 – 15:00Latgales reģiona skolēnu sporta spēles Basketbolā(2004.-2006.dz.g.) Rēzeknes sporta skola, Atbrīvošanas Aleja 95, Rēzekne, LV-4601, Latvija (karte)
10.02.Angļu valodas valsts 52.olimpiādes 10.-12. kl. 3.posma 2.kārta
13.02.Vēstures valsts 29.olimpiādes 10.-12. kl. 3.posms(valsts)
14.02.16:30 – 17:30Valentīndienas pasākums
15.02.Latgales skolu sacensības futbolā Daugavpils, Latvija (karte)
17.02.Vācu valodas valsts 53.olimpiādes 10.-12. kl. 3.posms(valsts)
20.02. – 24.02.Atbalsta nedēļa Ukrainai cīņā par mieru.
23.02.Ekonomikas valsts 24.olimpiādes 10.-12. kl. 3.posms(valsts)
24.02.10:00 – 15:00Preiļu novada skolēnu sporta spēles Galda tenisā 2.posms (3 vecuma grupas) Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
24.02.10:40 – 11:40Koncerts ''Slava Ukrainai!''
28.02."Top!kauss"19.kausa izcīņa vispārizglītojošo skolu komandām volejbolā 2.grupa 2003.-2006.g.dz.meitenēm Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)

Marts

01.03.Informātikas valsts 36.olimpiādes 8.-12. kl. 3.posms(valsts)
03.03.09:00 – 14:00"Papardes zieda'' nodarbība ''Drošas attiecības'' 9.,10.,11.,12.klasei.
Nodarbības notiks katrai klases grupai atsevišķi.
07.03.Sacensības ''top! KAUSS'' volejbolā 7. - 9. klasēm Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
08.03.Ķīmijas valsts 64. olimpādes 9.-12.kl. 3.posms(valsts)
09.03.Ķīmijas valsts 64.olimpiādes 9.-12.kl. 3.posms (valsts)
10.03.Reģionu ZPD konference
10.03.09:30 – 14:30Matemātikas olimpiāde 7., 8.kl. 9.30 - 14.30
10.03.18:00 – 20:00Žetonu vakars
16.03.10:00 – 12:30Preiļu novada latviešu valodas skolotājiem J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā 22. kab. praktisks seminārs par gatavošanos centralizētajiem eksāmeniem
20.03.14:00 – 16:00Informatīvais tiešsaistes seminārs (3) direktora vietniekiem plašākas skolēnu izglītības pieredzes jomā un programmas "Latvijas skolas soma" koordinatoriem Tiešsaistē (karte)
21.03.17:30 – 18:30''Papardes zieda'' lekcija vecākiem
22.03.11:00 – 13:00Finanšu pratības nodarbība 10.,11.klasēm
23.03.Fizikas valsts 73.olimpiādes 9.-12.kl. 3.posms(valsts)
23.03.12:45 – 13:45Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas ietvaros atklātā stunda "Vēlēšanas, kā līdzdalības forma".
24.03.10:00 – 12:00Preiļu novada skolu sacensības florbolā vidusskolu grupā
28.03.Latviešu valodas un literatūras valsts 49.olimpiādes 8.-9.kl. 3.posms(valsts)
30.03.09:00 – 10:30Projekta darbu prezentēšana (12.klases un 11.klases izglītojamajiem)
30.03.11:00 – 14:00Skolēnu SKATUVES RUNAS priekšnesumu video konkursa 1.kārta
Notiek KLĀTIENĒ.
Preiļu bērnu un jauniešu centrs, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
30.03.12:00 – 13:00Veselības ministrijas organizēta lekcija 7. - 9.klašu skolēniem par drošu vidi un traumatismu jauniešu vidū.
31.03.Nodarbības skolēniem '' Atkarību izraisošās vielas un procesi''. Lektors Edgars Caics (sertificēts psihologs un atkarību profilakses speciālists, psihodrāmas un grupu terapeits)
Nodarbības notiek katrai klašu grupai atsevišķi.
31.03.Valsts ZPD konference
31.03.08:30 – 09:30Preiļu novada skolu sacensības florbolā pamatskolu gupā.

Aprīlis

03.04.Latviešu valodas un literatūras valsts 49.olimpiādes 11.-12. kl. 3.posms(valsts)
04.04.10:00 – 16:00Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma rīkotā 24.atklātā tehnoloģiju un dizaina olimpiāde,,PIENA CEĻŠ" 6.-7.kl.,8.-9.kl.,10.-12.kl.sk.
05.04.10:00 – 11:15Koncertlekcija ''Kilograms teātra mūzikas''
06.04.Preiļu novada skolu sacensības badmintonā 7. - 9.klase
06.04.Matemātikas valsts 73.olimpiādes 9.-12.kl. 3.posms(valsts)
12.04.10:00 – 12:00Vācu valodas 52.olimpiāde 8.klases izglītojamiem (2.posms)
13.04.Ģeogrāfijas valsts 40.olimpiādes 10.-12.kl. 3.posms(valsts)
13.04.16:00 – 17:00Skolotāju sapulce 108.kab.
15.04.''CĪRUĻPUTENIS''
16.04.''top 2023 KAUSS'' volejbolā Olimpiskā Skonto halle, Emiļa Melngaiļa iela 1A, Centra rajons, Rīga, LV-1010, Latvija (karte)
17.04.Preiļu novada skolu sacensības pavasara krosā Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
19.04.09:00 – 10:00Atklātā stunda CLIL projekta ietvaros "Modernā māksla / Moderne Kunst"
21.04.Olimpiskā diena.
27.04. – 28.04.Preiļu novada skolu sacensības vieglatlētikā
27.04.10:00 – 11:30Atvērto durvju diena 9.klašu skolēniem

Maijs

08.05.09:50 – 10:50Otrā pasaules kara nacisma upuru piemiņas stunda.
Piemiņas stundā piedalās 7.,8.10 un 11.klašu skolēni. Stundu vadīs vēstures skolotāja Ināra Krusta, viesis - Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūta vadošā pētniece, Latvijas Transatlantiskās organizācijas priekšsēdētāja Žaneta Ozoliņa.
09.05. – 11.05.Vecāku dienas Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā
09.05.Eiropas eksāmens.
09.05. – 11.05.Atvērto durvju dienas 6.klašu skolēniem un viņu vecākiem
09.05.13:40 – 14:40Konkurss '' Erudīts''
16.05.Latgales reģiona sacensības vieglatlētikā ''Vidusskolu kauss'' Rēzekne, Latvija (karte)
30.05.14:00 – 15:00Skolotāju sapulce
31.05.10:00 – 11:00Mācību gada noslēguma pasākums

Jūnijs

09.06.17:00 – 18:009.klases mācību svinīgs pasākums
22.06.13:00 – 15:00Izlaidums 12.klasei Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts, LV-5326, Latvija (karte)

Augusts

30.08.09:00 – 10:30Pedagoģiskās padomes sēde

Septembris

01.09.09:00 – 11:00Zinību diena
9.00 Klases stunda 10.00 Svinīgā līnija aktu zālē 10.40 Fotografēšanās
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija (karte)
18.09. – 20.09.Pasākums "Dzeja ienāk skolā"
Skolēnu dzeja, mūzika un ziedi
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija (karte)
19.09.18:00 – 20:00Meistarklase volejbolā ar Mārtiņu Civkoru
Sporta zālē
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija (karte)

Oktobris

03.10.08:15 – 09:00Skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem apmācības par ugunsdrošību
10.10.16:00 – 17:00Skolotāju sapulce
23.10.13:00 – 16:00Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma (12 stundas) Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem "Google Classroom izmantošana mācību procesā (Google Workspace for Education vidē)", pieteikties: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Norises vieta: klātienē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā, 108.kab. Pieteikties līdz 16.10.2023. Lektors: Mg.sc. Juris Erts, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas programmēšanas skolotājs. 

Saturs ir veidots atbilstoši jaunākajām tendencēm mācību saturā un metodikā pedagogu digitālās lietpratības pilnveidē, kā arī jaunākajām tehnoloģiskajām iespējām, ko mācību procesam nodrošina mākoņpakalpojumu izmantošana. Praktiskajās nodarbībās skolotāji pilnveidos savas zināšanas par Google Workspace for Education izmantošanas iespējām:  Gmail, Google kalendārs, Google Drive, Google dokumentu, izklājlapu,  prezentāciju, veidlapu, Jamboard, Google Meet.  Detalizēti tiks apskatītas Google Classroom izmantošanas iespējas mācību procesā, sadarbībai ar skolēniem: Dažāda formāta uzdevumu izveide. Mācību materiālu apkopošana Google Classroom un skolēnu patstāvīgo darbu veidošanas iespējas. Uzdevumu uzdošanas iespējas un to iesniegšanas termiņu definēšana. Iesniegto darbu un atbilžu izvērtēšana, atgriezeniskās saites nodrošināšana. 

Dalībai kursos nepieciešamas priekšzināšanas darbam ar Gmail epastu un pamatzināšanas darbam ar Google dokumentiem, jāpiedalās kursos abas dienas (23.10., 24.10.).

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija (karte)
24.10.10:00 – 13:00Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma (12 stundas) Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem "Google Classroom izmantošana mācību procesā (Google Workspace for Education vidē)", pieteikties: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Norises vieta: klātienē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā, 108.kab. Pieteikties līdz 16.10.2023. Lektors: Mg.sc. Juris Erts, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas programmēšanas skolotājs. 

Saturs ir veidots atbilstoši jaunākajām tendencēm mācību saturā un metodikā pedagogu digitālās lietpratības pilnveidē, kā arī jaunākajām tehnoloģiskajām iespējām, ko mācību procesam nodrošina mākoņpakalpojumu izmantošana. Praktiskajās nodarbībās skolotāji pilnveidos savas zināšanas par Google Workspace for Education izmantošanas iespējām:  Gmail, Google kalendārs, Google Drive, Google dokumentu, izklājlapu,  prezentāciju, veidlapu, Jamboard, Google Meet.  Detalizēti tiks apskatītas Google Classroom izmantošanas iespējas mācību procesā, sadarbībai ar skolēniem: Dažāda formāta uzdevumu izveide. Mācību materiālu apkopošana Google Classroom un skolēnu patstāvīgo darbu veidošanas iespējas. Uzdevumu uzdošanas iespējas un to iesniegšanas termiņu definēšana. Iesniegto darbu un atbilžu izvērtēšana, atgriezeniskās saites nodrošināšana. 

Dalībai kursos nepieciešamas priekšzināšanas darbam ar Gmail epastu un pamatzināšanas darbam ar Google dokumentiem, jāpiedalās kursos abas dienas (23.10., 24.10.).

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija (karte)
27.10.09:00 – 15:00Metodiskā diena. Seminārs "Diferenciācija, individualizācija, personalizācija."" 206. kabinets. Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija (karte)