Pasākumi

2023. gads

Datums Laiks Notikums Vieta

Janvāris

04.01.10:00 – 14:00Seminārs latviešu valodas un literatūras skolotājiem "Latviešu valodas un literatūras apguve 8.un 9.klasē atbilstoši jaunajam standartam". Reģistrēties šeit: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Seminārs notiek klātienē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā. Lektore Santa Mežvēvere, Ogres izglītības pārvaldes metodiķe latviešu valodasun literatūras jautājumos, Lielvārdes pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja. Dalībnieki saņems apliecības par PPKPP (A) apguvi.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
05.01.11:00 – 15:00Seminārs ķīmijas, fizikas, bioloģijas, ģeogrāfijas skolotājiem "Vērtēšanas darbu veidošana dabaszinātņu mācību priekšmetos".
Seminārs notiek klātienē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas telpās, lektors Skola2030 vecākais eksperts Mg.paed., Mg.biol. Mihails Basmanovs.
Pieteikties šeit: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Dalībnieki saņems apliecības par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides (A) programmas apguvi.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
12.01.10:00 – 13:00Ķīmijas valsts olimpiādes 9.-12.kl. 2.posms(novada)
13.01.Vācu valodas olimpiādes 10.-12.kl. 3.posma(valsts)1.kārta
16.01.10:00 – 15:00Informātikas valsts olimpiādes 8.-10. kl.,11.-12. kl. 2. posms(novada)
16.01.10:40 – 12:10Tikšanās ar RTU, LU, RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas pārstāvjiem
18.01.Preiļu novada skolēnu sporta spēles TELPU FUTBOLĀ vidusskolu grupā
20.01.10:00 – 13:00Fizikas valsts 73.olimpiādes 9.-12.kl. 2.posms(novada)
23.01.10:00 – 13:00Ekonomikas valsts 24.olimpiādes 10.-12. kl. 2.posms(novada)
24.01.Preiļu novada sporta spēles GALDA TENISĀ 1. posms
25.01.Bioloģijas olimpiādes 9.-12.kl. 3.posms(valsts)
26.01.Preiļu novada skolēnu sporta spēles TELPU FUTBOLĀ 8.-9. klašu grupā
26.01.Bioloģijas olimpiādes 9.-12. kl. 3.posms(valsts)
27.01.Bioloģijas olimpiādes 9.-12. kl. 3.posms(valsts)
31.01.15:00 – 16:00VIAA organizēts desmitais tiešsaistes seminārs,,Stunda nozarē" karjeras konsultantiem un karjeras attīstības atbalsta speciālistiem par ūdenssaimniecības lomu tautsaimniecības nozaru attīstībā

Februāris

01.02.10:00 – 13:00Latviešu valodas un literatūras valsts 49.olimpiādes 11.-12.kl. 2.posms(novada)
03.02.09:30 – 14:30Matemātikas valsts 73.olimpiādes 9.-12.kl. 2.posms(novada)
07.02.10:00 – 13:00Ģeogrāfijas valsts 40.olimpiādes 10.-12.kl. 2.posms(novada)
08.02.13:00 – 15:00Konference “Skolēnu zinātniski pētnieciskais darbs (ZPD) un tā nozīme”
09.02.10:00 – 13:00Latviešu valodas valsts 49.olimpiādes 8.-9.kl. 2.posms(novada)
09.02.10:00 – 15:00Latgales reģiona skolēnu sporta spēles Basketbolā(2004.-2006.dz.g.) Rēzeknes sporta skola, Atbrīvošanas Aleja 95, Rēzekne, LV-4601, Latvija (karte)
10.02.Angļu valodas valsts 52.olimpiādes 10.-12. kl. 3.posma 2.kārta
13.02.Vēstures valsts 29.olimpiādes 10.-12. kl. 3.posms(valsts)
14.02.16:30 – 17:30Valentīndienas pasākums
15.02.Latgales skolu sacensības futbolā Daugavpils, Latvija (karte)
17.02.Vācu valodas valsts 53.olimpiādes 10.-12. kl. 3.posms(valsts)
20.02. – 24.02.Atbalsta nedēļa Ukrainai cīņā par mieru.
23.02.Ekonomikas valsts 24.olimpiādes 10.-12. kl. 3.posms(valsts)
24.02.10:00 – 15:00Preiļu novada skolēnu sporta spēles Galda tenisā 2.posms (3 vecuma grupas) Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
24.02.10:40 – 11:40Koncerts ''Slava Ukrainai!''
28.02."Top!kauss"19.kausa izcīņa vispārizglītojošo skolu komandām volejbolā 2.grupa 2003.-2006.g.dz.meitenēm Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)

Marts

01.03.Informātikas valsts 36.olimpiādes 8.-12. kl. 3.posms(valsts)
03.03.09:00 – 14:00"Papardes zieda'' nodarbība ''Drošas attiecības'' 9.,10.,11.,12.klasei.
Nodarbības notiks katrai klases grupai atsevišķi.
07.03.Sacensības ''top! KAUSS'' volejbolā 7. - 9. klasēm Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
08.03.Ķīmijas valsts 64. olimpādes 9.-12.kl. 3.posms(valsts)
09.03.Ķīmijas valsts 64.olimpiādes 9.-12.kl. 3.posms (valsts)
10.03.Reģionu ZPD konference
10.03.09:30 – 14:30Matemātikas olimpiāde 7., 8.kl. 9.30 - 14.30
10.03.18:00 – 20:00Žetonu vakars
16.03.10:00 – 12:30Preiļu novada latviešu valodas skolotājiem J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā 22. kab. praktisks seminārs par gatavošanos centralizētajiem eksāmeniem
20.03.14:00 – 16:00Informatīvais tiešsaistes seminārs (3) direktora vietniekiem plašākas skolēnu izglītības pieredzes jomā un programmas "Latvijas skolas soma" koordinatoriem Tiešsaistē (karte)
21.03.17:30 – 18:30''Papardes zieda'' lekcija vecākiem
22.03.11:00 – 13:00Finanšu pratības nodarbība 10.,11.klasēm
23.03.Fizikas valsts 73.olimpiādes 9.-12.kl. 3.posms(valsts)
23.03.12:45 – 13:45Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas ietvaros atklātā stunda "Vēlēšanas, kā līdzdalības forma".
24.03.10:00 – 12:00Preiļu novada skolu sacensības florbolā vidusskolu grupā
28.03.Latviešu valodas un literatūras valsts 49.olimpiādes 8.-9.kl. 3.posms(valsts)
30.03.09:00 – 10:30Projekta darbu prezentēšana (12.klases un 11.klases izglītojamajiem)
30.03.11:00 – 14:00Skolēnu SKATUVES RUNAS priekšnesumu video konkursa 1.kārta
Notiek KLĀTIENĒ.
Preiļu bērnu un jauniešu centrs, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
30.03.12:00 – 13:00Veselības ministrijas organizēta lekcija 7. - 9.klašu skolēniem par drošu vidi un traumatismu jauniešu vidū.
31.03.Nodarbības skolēniem '' Atkarību izraisošās vielas un procesi''. Lektors Edgars Caics (sertificēts psihologs un atkarību profilakses speciālists, psihodrāmas un grupu terapeits)
Nodarbības notiek katrai klašu grupai atsevišķi.
31.03.Valsts ZPD konference
31.03.08:30 – 09:30Preiļu novada skolu sacensības florbolā pamatskolu gupā.

Aprīlis

03.04.Latviešu valodas un literatūras valsts 49.olimpiādes 11.-12. kl. 3.posms(valsts)
04.04.10:00 – 16:00Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma rīkotā 24.atklātā tehnoloģiju un dizaina olimpiāde,,PIENA CEĻŠ" 6.-7.kl.,8.-9.kl.,10.-12.kl.sk.
05.04.10:00 – 11:15Koncertlekcija ''Kilograms teātra mūzikas''
06.04.Preiļu novada skolu sacensības badmintonā 7. - 9.klase
06.04.Matemātikas valsts 73.olimpiādes 9.-12.kl. 3.posms(valsts)
12.04.10:00 – 12:00Vācu valodas 52.olimpiāde 8.klases izglītojamiem (2.posms)
13.04.Ģeogrāfijas valsts 40.olimpiādes 10.-12.kl. 3.posms(valsts)
13.04.16:00 – 17:00Skolotāju sapulce 108.kab.
15.04.''CĪRUĻPUTENIS''
16.04.''top 2023 KAUSS'' volejbolā Olimpiskā Skonto halle, Emiļa Melngaiļa iela 1A, Centra rajons, Rīga, LV-1010, Latvija (karte)
17.04.Preiļu novada skolu sacensības pavasara krosā Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
19.04.09:00 – 10:00Atklātā stunda CLIL projekta ietvaros "Modernā māksla / Moderne Kunst"
21.04.Olimpiskā diena.
27.04. – 28.04.Preiļu novada skolu sacensības vieglatlētikā
27.04.10:00 – 11:30Atvērto durvju diena 9.klašu skolēniem

Maijs

08.05.09:50 – 10:50Otrā pasaules kara nacisma upuru piemiņas stunda.
Piemiņas stundā piedalās 7.,8.10 un 11.klašu skolēni. Stundu vadīs vēstures skolotāja Ināra Krusta, viesis - Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūta vadošā pētniece, Latvijas Transatlantiskās organizācijas priekšsēdētāja Žaneta Ozoliņa.
09.05. – 11.05.Vecāku dienas Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā
09.05.Eiropas eksāmens.
09.05. – 11.05.Atvērto durvju dienas 6.klašu skolēniem un viņu vecākiem
09.05.13:40 – 14:40Konkurss '' Erudīts''
16.05.Latgales reģiona sacensības vieglatlētikā ''Vidusskolu kauss'' Rēzekne, Latvija (karte)
30.05.14:00 – 15:00Skolotāju sapulce
31.05.10:00 – 11:00Mācību gada noslēguma pasākums

Jūnijs

09.06.17:00 – 18:009.klases mācību svinīgs pasākums
22.06.13:00 – 15:00Izlaidums 12.klasei Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts, LV-5326, Latvija (karte)

Augusts

30.08.09:00 – 10:30Pedagoģiskās padomes sēde

Septembris

01.09.09:00 – 11:00Zinību diena
9.00 Klases stunda 10.00 Svinīgā līnija aktu zālē 10.40 Fotografēšanās
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija (karte)
18.09. – 20.09.Pasākums "Dzeja ienāk skolā"
Skolēnu dzeja, mūzika un ziedi
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija (karte)
19.09.18:00 – 20:00Meistarklase volejbolā ar Mārtiņu Civkoru
Sporta zālē
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija (karte)

Oktobris

03.10.08:15 – 09:00Skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem apmācības par ugunsdrošību
10.10.16:00 – 17:00Skolotāju sapulce
13.10.09:00 – 10:00Tikšanās ar JEPVĢ absolventi dr. Lauru Valaini
13.10.10:00 – 18:00Latvijas fizikas skolotāju asociācijas organizēta 25.fizikas skolotāju konference Jelgavā
13.10.11:00 – 15:00Latvijas skolēnu 77.spartakiāde volejbolā "A"gr.2004.-2007.dz.g.
nelicencētie:1.gr.(4z+2m);2.gr.(2z+4m)
licencētie:    3.gr.(4z+2m);4.gr.(2z+4m)
Kokneses Sporta centrs, Parka iela 27a, Koknese, Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113, Latvija (karte)
14.10.10:00 – 16:00Latvijas fizikas skolotāju asociācijas organizētā 25.fizikas skolotāju konference Jelgavā
16.10.11:30 – 12:30Karjeras,veselības un sporta nedēļa 2023 Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija (karte)
16.10.13:00 – 14:00Tikšanās ar JEPVĢ absolventi Kristīni Mūrnieci Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija (karte)
17.10.10:45 – 11:30Tikšanās ar JEPVĢ absolventi Baibu Vjaksi Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija (karte)
18.10.10:00 – 11:00Sacensības futbolā vidusskolu grupā
Sacensības futbolā - vidusskolu grupā, stadionā pie ģimnāzijas.
18.10.19:00 – 20:00Vingrošanas nodarbība skolēniem, vecākiem, pedagogiem kopā ar Ainu
19.10.10:00 – 11:00Latgales reģiona skolēnu sporta spēles volejbolā (2004.-2007.dz.g.) Daugavpils pilsēta, Daugavpils, Latvija (karte)
19.10.12:50 – 13:50Tikšanās ar JEPVĢ absolventēm, fizioterapeitiem Anitu Sudniku, Kristīni Timofejevu, Irinu Spiridonovu Bluku Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija (karte)
23.10.10:00 – 11:30Novada matemātikas skolotāju tiešsaistes seminārs. Pieteikties,rakstot uz e-pastu ineta@pvg.edu.lv
23.10.13:00 – 16:00Pārcelts uz 22.11.2023.! Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma (12 stundas) Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem "Google Classroom izmantošana mācību procesā (Google Workspace for Education vidē)", pieteikties: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Norises vieta: klātienē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā, 108.kab. Pieteikties līdz 20.10.2023. Lektors: Mg.sc. Juris Erts, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas programmēšanas skolotājs. 

Dalībai kursos nepieciešamas priekšzināšanas darbam ar Gmail epastu un pamatzināšanas darbam ar Google dokumentiem, jāpiedalās kursos abas dienas (23.10., 24.10.).

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija (karte)
24.10.09:00 – 17:30Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācijas organizētais 8 stundu seminārs Daugavpilī
24.10.10:00 – 13:00Pārcelts uz 24.11.2023.! Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma (12 stundas) Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem "Google Classroom izmantošana mācību procesā (Google Workspace for Education vidē)", pieteikties: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Norises vieta: klātienē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā, 108.kab. Pieteikties līdz 16.10.2023. Lektors: Mg.sc. Juris Erts, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas programmēšanas skolotājs. 

Dalībai kursos nepieciešamas priekšzināšanas darbam ar Gmail epastu un pamatzināšanas darbam ar Google dokumentiem, jāpiedalās kursos abas dienas (23.10., 24.10.).

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija (karte)
25.10.09:00 – 17:30Latvijas Angļu valodas skolotāju asociācijas organizētais 8 stundu seminārs Rēzeknē
26.10.10:00 – 16:00Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma mūzikas mācību priekšmeta skolotājiem "Sasniedzamais rezultāts mūzikas mācību priekšmetā – akcenti, plānošana, metodes, vērtēšana." (8 stundas), pieteikties līdz 20.10.2023. elektroniski: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490

Pirmskolas un vispārējās izglītības iestāžu mūzikas mācību priekšmeta pedagogiem

Mūzikas mācību priekšmeta pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas (8 stundas) saturs:

1.     Mūzikas mācību priekšmeta mērķu, uzdevumu un sasniedzamo rezultātu aktualizācija.

2.     Atpakaļvērstāplānošana (no sasniedzamā rezultāta uz katras stundas secīgu darba plānošanu,metožu izvēli, darbības formu un iespējamo metožu daudzveidību).

3.     Daudzveidīgu mācību resursu izvēle, piedāvājums, iespējas, mācību līdzekļi, grāmatas, digitālieresursi.

4.     Snieguma līmeņuizmantošanas iespējas un piemēri.

5.     Vērtēšana, pārbaudes darbi mūzikā, to mērķi un iespējamā daudzveidība.

6.     Praktiski piemēri unkopīga muzicēšana.

Lektore: Inta Godiņa, Rīgas6.vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā, Mūzika, mūzikas mācībusatura autoru grupas dalībniece. Solfedžo, kora, solo dziedāšanas, ansambļu unmūzikas skolotāja.

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija (karte)
26.10.11:00 – 12:00Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotājas Inetas Ivanovas meistarklase “Zināšanas un radošums, mācoties stereometriju”

Meistarklase notiks tiešsaistē.

MEISTARKLASES APRAKSTS: Skolotāja dalīsies pieredzē par saviem meklējumiem, kā veiksmīgāk apgūt stereometriju vidusskolā. Kā risināt uzdevumus par piramīdām, rotācijas ķermeņiem. Īpaša uzmanība tiek pievērsta radošai teorijas apgūšanai, jo zināšanas nodrošina skolēniem komfortablu sajūtu matemātikā.  Skolēns jūtas drošāk, kad redz to faktu apjomu, kas viņam jāzina. Zinot likumus, stratēģijas, ir iespējams radoši un brīvi risināt uzdevumus.

Pieteikties elektroniski līdz 25.10.2023. plkst.17.00 https://www.pvg.edu.lv/?page_id=14092

Dalībniekisaņems e-pastā pieteikšanās saiti 26.10.2023. līdz plkst. 10.00.

Par dalību meistarklasē tiks izsūtīts apliecinājums e-pastā.

27.10.09:00 – 17:00Metodiskā diena. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma (8 stundas) "Vērtībizglītība. Mākslīgais intelekts mācību procesā". 206. kabinets. Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija (karte)
31.10.11:00 – 15:00Skolu teātru režisoru profesionālās pilnveides seminārs “Teātra pedagoģija un tās iespējas bērnu jaunrades veicināšanā” Bērnu un jauniešu centrs "Rīgas Skolēnu pils", Krišjāņa Barona iela 99, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1012, Latvija (karte)
31.10.15:00 – 16:30VISC tiešsaites seminārs 9.,11.,12.klašu skolēniem aktu zālē "Valsts pārbaudes darbi 2023./2024.m.g."

Novembris

02.11.17:00 – 19:00Iepazīsimies vakars JEPVĢ aktu zālē
07.11.10:00 – 12:00Angļu valodas valsts 53.olimpiādes 2.posms(novada)10.-12.klasēm(tiešsaistē)
08.11.10:00 – 12:00Angļu valodas valsts 53.olimpiādes 2.posms(novada)7.-9.klasēm(tiešsaistē)
08.11.14:00 – 15:30Aizsardzības ministrijas lekcija 7.-9.klašu skolēniem Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija (karte)
09.11.09:00 – 10:30Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas sporta un veselības skolotājas Ainas Leikuces meistarklase “Sporta spēļu vingrinājumi, spēles ar atvieglotiem, mainītiem noteikumiem, sadarbības prasmes attīstīšana, jaunas vingrinājumu situācijas, nodrošinot vecumam atbilstošu slodzi sporta un veselības mācību stundās.”

 

MEISTARKLASES APRAKSTS: Skolotāja dalīsies pieredzē par savu pieeju sporta spēļu, vingrinājumu apgūšanu pamatskolas 8. klasē. Iepazīstinās ar sporta spēļu daudzveidību, nodrošinot pusaudžu vecumam un fiziskajai sagatavotībai atbilstošu slodzi.

Skolotāja demonstrēs, kā veiksmīgāk pilnveidot vienspēli –badmintonu un komandu spēles - basketbolu, volejbolu, florbolu, pievēršot uzmanību taktikai, sadarbībai starp komandām. Būs iespēja vērot, kā, spēlējot komandā, skolēns parāda sadarbības prasmes, ētisku uzvedību, kontrolē un atbilstoši situācijai pauž savas emocijas.

Pieteikties elektroniski līdz 7.novembrim: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=14092

Par dalību meistarklasē skolotāji saņems apliecinājumu.

Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Sporta zāle, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija (karte)
15.11.14:00 – 15:00Koncertlekcija "Mēs esam Latvija"
16.11.10:00 – 14:00Latgales reģiona skolēnu sporta spēles volejbolā (2008.-2009.g.dz.) Balvi, Balvu pilsēta, Balvu novads, LV-4501, Latvija (karte)
17.11.13:00 – 14:00Latvijas Valsts dzimšanas dienai veltīts koncerts "Mana dziesma Latvijai" Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija (karte)
21.11.13:00 – 13:30Stāstnieku konkursa "TECI, TECI, VALODIŅA" pusfināls
Dienvidlatgales novads
Līvāni, Līvānu pilsēta, Līvānu novads, LV-5316, Latvija (karte)
22.11.14:00 – 17:00Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma (12 stundas) vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem "Google Classroom izmantošana mācību procesā (Google Workspace for Education vidē)", pieteikties: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Norise: tiešsaistē. Pieteikties līdz 20.11.2023. Lektors: Mg.sc. Juris Erts, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas programmēšanas skolotājs.  Dalībai kursos nepieciešamas priekšzināšanas darbam ar Gmail epastu un pamatzināšanas darbam ar Google dokumentiem, jāpiedalās kursos abas dienas (22.11., 24.11.).
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija (karte)
23.11.10:00 – 12:00Krievu valodas(svešvalodas) olimpiādes 8.-9.klasēm 2.posms(klātienē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā)
23.11.10:00 – 12:00Krievu valodas valsts 25.olimpiādes 2.posms(novada)10.-12.klasēm
23.11.13:00 – 14:00"Ghetto Games" pasākums
23.11.16:00 – 17:30Preiļu novada sociālo zinību,vēstures un ģeogrāfijas skolotājiem pedagogu profesionālās pilnveides programma,,Mācību snieguma vērtēšanas veidi,formas un metodes izglītojamo izaugsmei"(ZOOM)
24.11.11:00 – 16:00Latvijas skolēnu 77.spartakiāde volejbolā pamatskolām (2008.-2011.dz.g.)
I līga-nelicencētie -zēni
II līga-nelicencētie-meitenes
III līga-nelicencētie-3 meit.+ 3 zēni)
V līga -licencētie- meitenes
Kokneses Sporta centrs, Parka iela 27a, Koknese, Kokneses pagasts, Aizkraukles novads, LV-5113, Latvija (karte)
24.11.14:00 – 17:00Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma (12 stundas) vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem "Google Classroom izmantošana mācību procesā (Google Workspace for Education vidē)", pieteikties: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Norise: tiešsaistē.  Pieteikties līdz 20.11.2023. Lektors: Mg.sc. Juris Erts, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas programmēšanas skolotājs.  Dalībai kursos nepieciešamas priekšzināšanas darbam ar Gmail epastu un pamatzināšanas darbam ar Google dokumentiem, jāpiedalās kursos abas dienas (22.11., 24.11.).
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija (karte)
28.11.10:00 – 14:00Latgales reģiona skolēnu sporta spēles dambretē Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630, Latvija (karte)
29.11.14:00 – 17:00Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma (12 stundas) vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem "Google Classroom izmantošana mācību procesā (Google Workspace for Education vidē)", pieteikties: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Norise: tiešsaistē. Pieteikties līdz 28.11.2023. Lektors: Mg.sc. Juris Erts, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas programmēšanas skolotājs.  Dalībai kursos nepieciešamas priekšzināšanas darbam ar Gmail epastu un pamatzināšanas darbam ar Google dokumentiem, jāpiedalās kursos abas dienas (29.11., 1.12..).
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija (karte)
30.11.10:00 – 12:30Bioloģijas valsts 46.olimpiādes 2.posms(novada)9.-12.klasēm(tiešsaistē)
30.11.10:00 – 14:00Latgales reģiona skolēnu sporta spēles volejbolā (2010.-2011.g.dz.) Viļaka, Viļakas pilsēta, Balvu novads, LV-4583, Latvija (karte)
30.11.13:00 – 17:00Preiļu novada sociālo zinību,vēstures un ģeogrāfijas skolotājiem pedagogu profesionālās pilnveides programma,,Mācību snieguma vērtēšanas veidi,formas un metodes izglītojamo izaugsmei"(Preiļu 1.pamatskolas svinību zālē)

Decembris

01.12.14:00 – 17:00Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma (12 stundas) vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem "Google Classroom izmantošana mācību procesā (Google Workspace for Education vidē)", pieteikties: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Norise: tiešsaistē. Pieteikties līdz 28.11.2023. Lektors: Mg.sc. Juris Erts, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas programmēšanas skolotājs.  Dalībai kursos nepieciešamas priekšzināšanas darbam ar Gmail epastu un pamatzināšanas darbam ar Google dokumentiem, jāpiedalās kursos abas dienas (29.11., 1.12..).
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija (karte)
04.12.10:00 – 12:00Vācu valodas 54.valsts olimpiādes 2.posms(novada)10.-12.klasēm(tiešsaistē)
04.12.16:00 – 17:00Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas vācu valodas skolotājas Anitas Lazdānes meistarklase tiešsaistē“Summatīvās vērtēšanas darbu izveidošana svešvalodās un to piemēri vācu valodā”

Skolotāja dalīsies pieredzē par savām atziņām, izstrādājot un aprobējot summatīvās vērtēšanas darbus, kas iekļauti projekta Skola2030 laikā izstrādātajā metodiskajā līdzeklī “Skolēnu mācību sasniegumu summatīvā vērtēšana” ( pieejams: https://mape.gov.lv/catalog/materials/A0468945-2A65-42F2-92CD-6874F1D18E12/view).

Tiks piedāvāts ieskats skolotājas izveidotajos darbos vācu valodā 7. - 11. klasē, izklāstīta to izstrādes secība un struktūra: sasniedzamais rezultāts, indikatori, kritēriji. Tiks piedāvāti ieteikumi un paškontroles jautājumi summatīvās vērtēšanas darbu izstrādē.

Pieteikties elektroniski līdz 1.12.2023. plkst.17.00

https://www.pvg.edu.lv/?page_id=14092

Dalībnieki saņems e-pastā pieteikšanās saiti 4.12.2023. līdz plkst. 11.00.

Par dalībumeistarklasē tiks izsūtīts apliecinājums e-pastā.

07.12.14:30 – 18:15Pedagogu profesionālās komptences pilnveides A programma (6 stundas) "Centralizētā eksāmena angļu valodā piekļuves nosacījumi mācību satura apguves augstākajā līmenī" vispārējās vidējās izglītības iestāžu angļu valodas pedagogiem.
Notiek tiešsaistē. Pieteikties līdz 5.12.2023.
Lektore: Mg.ed.sc. Dita Lapiņa, Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas angļu valodas skolotāja, VISC vecākā eksperte.
Vairāk informācijas un pieteikšanās: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
08.12.10:00 – 11:00JEPVĢ aktu zālē koncertuzvedums "Ziemassvētku ekspresis"
08.12.10:00 – 13:00Vēstures valsts 30.olimpiādes 2.posms(novada)9. un 10.-12.klasēm(tiešsaistē)
12.12.16:00 – 17:00Skolotāju sapulce 206.kab
14.12.10:00 – 14:00Latgales reģiona skolēnu sporta spēles telpu futbolā (2004.-2007.g.dz.) Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630, Latvija (karte)
20.12.09:00 – 10:30Spēles volejbolā 7. - 9. klasēm
20.12.15:00 – 16:45Skolotāju sapulce 108.kab
21.12.09:00 – 13:00Ziemassvētku kauss volejbolā 10. - 12. klases + 7. - 9. kl. uzvarētājs
21.12.09:00 – 15:00Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma "Sadarbība un efektīva komunikācija", lektors - apzinātības un komunikācijas treneris, mācību centra “Cilvēkam” vadītājs Zuarguss Zarmass.
Sadarbība, savstarpējs atbalsts, saskaņā ir plašiem pētījumiem izglītības jomā, ir primāri, lai varētu nodrošināt izglītības profesionāļu labbūtību un arī labāku izaugsmi. Sadarbības viens no pamata faktoriem ir prasmju attīstīšana, kas ļauj komunicēt efektīvāk un precīzāk, jo rada lielāku uzticēšanos un samazina emocionālās slodzes apjomu darbā. Vienas dienas mācību procesā būs gan zinātnisko pētījumu un izglītības jomas profesionāļu piemēri, komunikācijas un labbūtības metodes. Darbs notiks lekciju, savstarpējo sarunu un viedokļu apmaiņas formās.
Notiek 206.kab.
Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, Preiļu novads, LV-5301, Latvija (karte)
22.12.10:00 – 11:30Mācību gada noslēguma pasākums
29.12.10:00 – 13:00Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma "Individualizācijas, diferenciācijas un personalizācijas iespējas mācību procesā" (4 stundas)
Profesionālās pilnveides programmas“Individualizācijas, diferenciācijas un personalizācijas iespējas mācību procesā”  saturs palīdzēs dalībniekiem nostiprināt zināšanas par  atšķirībām starpdiferenciācijas, personalizācijas un individualizācijas jēdzieniem, modelēt uzdevumus skolēnu daudzveidīgu mācīšanās vajadzību atbalstam.
Notiek tiešsaistē.
Pieteikšanās līdz 2023.gada 27.decembra plkst.17.00:
 https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Lektores: Inta Ozola, Jaunciema pamatskolas direktore, Liene Trūpa, Ogres 1.vidusskolas direktoravietniece.


Topic: PVG-individualizacija-diferenciacija-personalizacija-29-12-2023

Time: Dec 29, 2023 10:00 AM Europe/Riga

 Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/86089817904?pwd=bFQwU2tLQTNhU1JJYUc5c3dpZWNCZz09

Meeting ID: 860 8981 7904

Passcode: 900727