Pasākumi

2023. gads

Datums Laiks Notikums Vieta

Janvāris

04.01.10:00 – 14:00Seminārs latviešu valodas un literatūras skolotājiem "Latviešu valodas un literatūras apguve 8.un 9.klasē atbilstoši jaunajam standartam". Reģistrēties šeit: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Seminārs notiek klātienē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā. Lektore Santa Mežvēvere, Ogres izglītības pārvaldes metodiķe latviešu valodasun literatūras jautājumos, Lielvārdes pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja. Dalībnieki saņems apliecības par PPKPP (A) apguvi.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
05.01.11:00 – 15:00Seminārs ķīmijas, fizikas, bioloģijas, ģeogrāfijas skolotājiem "Vērtēšanas darbu veidošana dabaszinātņu mācību priekšmetos".
Seminārs notiek klātienē Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas telpās, lektors Skola2030 vecākais eksperts Mg.paed., Mg.biol. Mihails Basmanovs.
Pieteikties šeit: https://www.pvg.edu.lv/?page_id=5490
Dalībnieki saņems apliecības par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides (A) programmas apguvi.
Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
12.01.10:00 – 13:00Ķīmijas valsts olimpiādes 9.-12.kl. 2.posms(novada)
13.01.Vācu valodas olimpiādes 10.-12.kl. 3.posma(valsts)1.kārta
16.01.10:00 – 15:00Informātikas valsts olimpiādes 8.-10. kl.,11.-12. kl. 2. posms(novada)
16.01.10:40 – 12:10Tikšanās ar RTU, LU, RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas pārstāvjiem
18.01.Preiļu novada skolēnu sporta spēles TELPU FUTBOLĀ vidusskolu grupā
20.01.10:00 – 13:00Fizikas valsts 73.olimpiādes 9.-12.kl. 2.posms(novada)
23.01.10:00 – 13:00Ekonomikas valsts 24.olimpiādes 10.-12. kl. 2.posms(novada)
24.01.Preiļu novada sporta spēles GALDA TENISĀ 1. posms
25.01.Bioloģijas olimpiādes 9.-12.kl. 3.posms(valsts)
26.01.Preiļu novada skolēnu sporta spēles TELPU FUTBOLĀ 8.-9. klašu grupā
26.01.Bioloģijas olimpiādes 9.-12. kl. 3.posms(valsts)
27.01.Bioloģijas olimpiādes 9.-12. kl. 3.posms(valsts)
31.01.15:00 – 16:00VIAA organizēts desmitais tiešsaistes seminārs,,Stunda nozarē" karjeras konsultantiem un karjeras attīstības atbalsta speciālistiem par ūdenssaimniecības lomu tautsaimniecības nozaru attīstībā

Februāris

01.02.10:00 – 13:00Latviešu valodas un literatūras valsts 49.olimpiādes 11.-12.kl. 2.posms(novada)
03.02.09:30 – 14:30Matemātikas valsts 73.olimpiādes 9.-12.kl. 2.posms(novada)
07.02.10:00 – 13:00Ģeogrāfijas valsts 40.olimpiādes 10.-12.kl. 2.posms(novada)
09.02.10:00 – 13:00Latviešu valodas valsts 49.olimpiādes 8.-9.kl. 2.posms(novada)
09.02.10:00 – 15:00Latgales reģiona skolēnu sporta spēles Basketbolā(2004.-2006.dz.g.) Rēzeknes sporta skola, Atbrīvošanas Aleja 95, Rēzekne, LV-4601, Latvija (karte)
10.02.Angļu valodas valsts 52.olimpiādes 10.-12. kl. 3.posma 2.kārta
13.02.Vēstures valsts 29.olimpiādes 10.-12. kl. 3.posms(valsts)
14.02.16:30 – 17:30Valentīndienas pasākums
15.02.Latgales skolu sacensības futbolā Daugavpils, Latvija (karte)
17.02.Vācu valodas valsts 53.olimpiādes 10.-12. kl. 3.posms(valsts)
20.02. – 24.02.Atbalsta nedēļa Ukrainai cīņā par mieru.
23.02.Ekonomikas valsts 24.olimpiādes 10.-12. kl. 3.posms(valsts)
24.02.10:00 – 15:00Preiļu novada skolēnu sporta spēles Galda tenisā 2.posms (3 vecuma grupas) Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
24.02.10:40 – 11:40Koncerts ''Slava Ukrainai!''
28.02."Top!kauss"19.kausa izcīņa vispārizglītojošo skolu komandām volejbolā 2.grupa 2003.-2006.g.dz.meitenēm Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)

Marts

01.03.Informātikas valsts 36.olimpiādes 8.-12. kl. 3.posms(valsts)
03.03.09:00 – 14:00"Papardes zieda'' nodarbība ''Drošas attiecības'' 9.,10.,11.,12.klasei.
Nodarbības notiks katrai klases grupai atsevišķi.
07.03.Sacensības ''top! KAUSS'' volejbolā 7. - 9. klasēm Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skola, Aglonas iela 24, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
08.03.Ķīmijas valsts 64. olimpādes 9.-12.kl. 3.posms(valsts)
09.03.Ķīmijas valsts 64.olimpiādes 9.-12.kl. 3.posms (valsts)
10.03.Reģionu ZPD konference
10.03.09:30 – 14:30Matemātikas olimpiāde 7., 8.kl. 9.30 - 14.30
10.03.18:00 – 20:00Žetonu vakars
16.03.10:00 – 12:30Preiļu novada latviešu valodas skolotājiem J. Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā 22. kab. praktisks seminārs par gatavošanos centralizētajiem eksāmeniem
20.03.14:00 – 16:00Informatīvais tiešsaistes seminārs (3) direktora vietniekiem plašākas skolēnu izglītības pieredzes jomā un programmas "Latvijas skolas soma" koordinatoriem Tiešsaistē (karte)
21.03.17:30 – 18:30''Papardes zieda'' lekcija vecākiem
22.03.11:00 – 13:00Finanšu pratības nodarbība 10.,11.klasēm
23.03.Fizikas valsts 73.olimpiādes 9.-12.kl. 3.posms(valsts)
23.03.12:45 – 13:45Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas ietvaros atklātā stunda "Vēlēšanas, kā līdzdalības forma".
24.03.10:00 – 12:00Preiļu novada skolu sacensības florbolā vidusskolu grupā
28.03.Latviešu valodas un literatūras valsts 49.olimpiādes 8.-9.kl. 3.posms(valsts)
30.03.11:00 – 14:00Skolēnu SKATUVES RUNAS priekšnesumu video konkursa 1.kārta
Notiek KLĀTIENĒ.
Preiļu bērnu un jauniešu centrs, Kooperatīvā iela 6, Preiļi, Preiļu pilsēta, LV-5301, Latvija (karte)
31.03.Valsts ZPD konference
31.03.08:30 – 09:30Preiļu novada skolu sacensības florbolā pamatskolu gupā.

Aprīlis

03.04.Latviešu valodas un literatūras valsts 49.olimpiādes 11.-12. kl. 3.posms(valsts)
04.04.10:00 – 16:00Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma rīkotā 24.atklātā tehnoloģiju un dizaina olimpiāde,,PIENA CEĻŠ" 6.-7.kl.,8.-9.kl.,10.-12.kl.sk.
06.04.Matemātikas valsts 73.olimpiādes 9.-12.kl. 3.posms(valsts)
13.04.Ģeogrāfijas valsts 40.olimpiādes 10.-12.kl. 3.posms(valsts)