Krispinas skolas mācību un ilgtspējīgās audzināšanas darbs.

Skolēni un skolotāji Vērtēšanas sistēma “Zaļā kluba” ietekme uz skolas, skolēnu un skolotāju darbību Atkritumu pārstrādāšana (reciklēšana)”Zaļās mājas” darbība Neliels salīdzinājumsSkaitļošanas tehnikas izmantošana mācību procesos Bērnu darbošanās ar dabas materiāliem…ļoti bieži skolēni par apgūto tēmu atskaitās divas reizes…

Krispinas skolā mācās skolēni no septiņām sākumskolām: Komptaunas, Dudonas, Elmhorstas, Broksaides, Valtonas, Asšotas, Kethotas un Kosingtaunas, kā arī tie skolēni, kas dzīvo apmēram 3 jūdžu attālumā no skolas.
Skolā mācās 942 skolēni. Skolā tiek apgūti 16 mācību priekšmeti, katru dienu ir 8 stundas pa pāriem, katra 35 minūtes. Skolā strādā 51 skolotājs un 6 skolotāju palīgi, kas stundas laikā nodarbojas ar vājākajiem skolēniem, palīdzot tiem apgūt stundas tēmu. Mācību procesu un skolas funkcionēšanu nodrošina 33 tehniskie darbinieki, 11 no tiem ir mācību līdzekļu centra darbinieki, kuri sagatavo mācību līdzekļus, tehniskos līdzekļus un izdales materiālus stundām; laboranti – inženieri ar plašām zināšanām dotajā priekšmetā.
1998. gadā skolu beidza 179 skolēni “9. klase” – 93 zēni un 86 meitenes. 61 – 63% skolēnu valsts eksāmenos uzrāda sekmes 6. un augstākā līmenī. Valsts eksāmeni notiek 10 disciplīnās, ir obligātie un skolēnu izvēlētie.

Līmenis Balles Skolēni
A* 10 60
A 9 199
B 8 347
C 7 433
D 6 251
E 5 147
F 4 87
G 3 34
U 2 12
L 1 4

graf

Uz lapas sākumu
Krispinas skola ir pirmā un vienīgā Somersetas novadā, kurai piešķirts zaļais ekoskolu karogs, tai piešķirts labākās Anglijas pamatskolas tituls, kurš jāaizstāv katru gadu.
Skolā darbojās “Zaļais klubs”, to vada bioloģijas un ģeogrāfijas skolotāji un skolēnu parlaments. Kluba darbību jūt praktiski jebkurā klasē.
Skolēni regulāri veic anketēšanu gan skolā, gan pilsētā, un noskaidro tos jautājumus, kurus nepieciešams uzlabot skolas apkārtnē. Tad rezultātus apkopo un iesniedz vietējai pašvaldībai. Rezultātā – Somersetas rajona pašvaldība, kurā ir cilvēku grupa, kas nodarbojas ilgtspējīgas attīstības jautājumiem ir izstrādājusi darbības programmu “20 indicators of Sustainability in Sommerset”, kurā konstatēts tagadējais stāvoklis līdzsvarotā attīstībā un dzīves kvalitāte šodien, kā arī nosprausti uzdevumi, kas jāveic lai šos rādītājus uzlabotu.
Problēmas ir sakārtotas 3 grupās:

Kas ir normāli?

 • – upju ūdens kvalitāte
 • – dabas piesārņojums ar minerālmēsliem
 • – cilvēku nodarbinātība
 • – ekoloģiski tīras pārtikas ražošana

Kādi rādītāji kļūst aizvien sliktāki?

 • – ceļu satiksmes intensitāte pieaug
 • – sabiedriskais transports samazinās un arvien vairāk cilvēku uz darbu dodas ar savu transportu.
 • – organiskā kurināmā patēriņš pieaug
 • – atkritumu apjoms pieaug
 • – samazinās l/s izmantojamā zeme
 • – pieaug pusaudžu kriminālās problēmas
 • – samazinās veikalu skaits laukos

Kas praktiski nav izmainījies?

 • – avārijas uz ceļiem
 • – gaisa kvalitāte
 • – trokšņa piesārņojums
 • – atkritumu savākšana un pārstrāde
 • – sirds – asinsvadu slimības
 • – ādas vēzis
 • – smēķētāju skaits
 • – kriminālais līmenis

Pagaidām neizskaidrotas parādības

 • – taureņu krāsas izmaiņa no pelēkas uz zilo
 • – kukaiņu skaita samazināšanās

Šos punktus varētu izmantot arī raksturojot ekoloģisko situāciju un dzīves kvalitāti Latvijas skolu apkārtnē.
Uz lapas sākumu
Skolā notiek atkritumu savākšana un sašķirošana (papīrs, plastmasa, stikls un metāls), tos no skolas paņem uz reciklēšanu centralizēti un skolai par to maksā, vai arī skola saņem burtnīcas no otrreizēji pārstrādāta papīra par mazu cenu. Pēc skolas domām, ja atkritumu savākšana netiek izdarīta centralizēti, tai nav nekādas praktiskās jēgas.
Skolas teritorijā ir iekārtotas zaļās zonas, pēc skolēnu izstrādātajiem projektiem. Smagākus darbus veic firmas (zemes planēšana u.t.t.), skolēni stāda augus un kopj tos. Tiek audzēti arī dārzeņi, kurus izmanto pārtikā. Zonu noformējumu un aprīkošanu veic paši skolēni.
Uz lapas sākumu
Skolā izveidota “Zaļā māja”, kurā darbojas:
saules enerģijas izmantošanas sistēma saules baterijas, kas uzstādītas uz jumta uzlādē akumulatorus, no kuriem strādā kompjūters, televizors un apgaismojums šajā klasē uz jumta ir speciālās ūdens sasildīšanas baterijas, kas sasilda lietus ūdeni līdz 55-60 C°, izmantojot saules siltumu. Šo ūdeni izmanto laboratorijas vajadzībām ir vēja ģenerators, kurš ražo elektrisko strāvu, ja vēja ātrums ir 5 m/s. Enerģija tiek uzkrāta akumulatoros izmantojot “Lego” komplektus skolēni veido modeļus, kas darbojas ar saules vai vēja ražoto enerģiju (panorāmas rats, rotaļu dzelzceļš, u.t.t.) ekoloģiskais dīķis un dabas taka ir izveidota turpat pie klases un tiek izmantota mācībām bioloģijas stundās gan materiālu savākšanai, gan savvaļu augu un dzīvnieku pētīšanai
Mēs katru dienu pabijām vismaz triju priekšmetu stundās. Bioloģijas un ģeogrāfijas stundās skolēni mācību vielu apgūst skolotāja vadībā, daudz strādā patstāvīgi un katrā tēmā skolēni izstrādā projekta darbu, kas saistīts ar piesārņojuma pētījumiem un vides problēmām. Līdzīga sistēma ir ķīmijas uz fizikas stundās. Tāpēc skolēni katru nedēļu aizstāv kaut kādu projektu noteiktā priekšmetā. Salīdzinot ar mūsu skolām mājas darbu skolēniem ir ļoti daudz, bez tam katru dienu skolā ir 8-9 stundas.
Matemātikas stundās arī tiek uzdoti mājas darbi, kas saistās ar dzīvi, nevis abstraktiem aprēķiniem. Tiek analizēti konkrēti fakti, sastādīti grafiki un diagrammas par līdzsvarotu attīstību gan rajonā, gan globālā mērogā (dzimstība un mirstība, pārapdzīvotība, nafta un tās patēriņš, gaisa piesārņojums, statistiskie aprēķini ģenētikā, socioloģiskie aprēķini u.t.t.).
Uz lapas sākumu
Plaši tiek izmantota skaitļošanas tehnika
kompjūteri visos mācību priekšmetos literatūrā un valodā bērni raksta īsas vēstules un noformē tās filmu vai pasaku varoņiem. Mēs redzējām, kā sestās klases skolēni rakstīja vēstules “Sivēntiņam pilsētā” un veidoja savu Web-lapu bioloģijā, kompjūterspēlē “Glābj džungļus”, bērni mācījās darbam ar CD-disku meklējot papildus informāciju kompjūterā, lai veikt uzdevumu glābt džungļus no uguns u.t.t. ētikas, reliģijas, vēstures stundās izmantojot kompjūterus bērni apgūst faktisko materiālu, veido stundu konspektus. Stundas beigās tiek izdalīti materiāli (fotogrāfijas) un bērniem 5-8 minūšu laikā jāatbild uz 3-4 jautājumiem, kas atklāj bērna personisko attieksmi pret problēmu. Piemēram, attēlā “Bēglis no Kosovas”, jautājumi:

 • Par ko domā šīs cilvēks?
 • Kas viņu darītu laimīgu?
 • Kas ar viņu notiks tālāk?
 • Ko mēs varētu šeit palīdzēt?

Uz lapas sākumu
Darbmācības (mākslas) stundās bērni darbojas ar vietējiem dabas materiāliem: keramika, mozaīku veidošana, darbs ar koku, modelēšana, zīmēšana u.t.t. Stundās skolēni izgatavo to, kas noder skolas apkārtnes un kabinetu iekārtošanai un pilnveidošanai. Labākie darbi tiek izvietoti speciālos stendos.Vispār, ļoti bieži par apgūto tēmu skolēni atskaitās divas reizes:
) Ar savu konkrētu darbu – projektu 6-10 lpp. apmērā, noformētu pēc visiem noteikumiem, modeli, vai literatūras sarakstu par šo vielu, tulkojumu un t.t. ) Saņem atzīmi arī par testu, ko dod skolotājs.

Šīs divas atzīmes ir noteicošās, bet vērtējumu ietekmē arī klases darbi un mājas darbi, kurus labo skolotājs. Katru trimestri skolā notiek 20 labāko skolēnu “Topa” izveidošana. Notiek sacensība starp skolēniem klasē, starp klasēm un tiek izveidoti skolēnu un klašu reitingi.

FOTOGALERIJA | DIENASGRĀMATA | KRISPINA |
* Preston Montford | * Juniper Hall | * Nettlecombe Court

* teksts ir angļu valodā
* text in English