“Ilgtspējīgā attīstība skolās” kursu apraksts

No 1999.gada 5.līdz 14.jūlijam PVĢ skolotāji Francis Livmanis un Anitra Poplavska piedalījās Bērnu Vides skolas un FSC (Field Studies Council) organizētajos kursos Lielbritānijā “Ilgtspējīgā attīstība skolās”. Šeit Jūs varat atrast šī ceļojuma elektronisko aprakstu.Our teachers Francis Livmanis and Anitra Poplavska took part in a project “Sustainability of Education” run by Children Environment School (Latvia) and Field Studies Council (United Kingdome).

FOTOGALERIJA | DIENASGRĀMATA | KRISPINA |
* Preston Montford | * Juniper Hall | * Nettlecombe Court

* teksts ir angļu valodā
* text in English