Projekts “Solis”

Projektā “SOLIS”(SOLar energy In Schools) ir iesaistījušās 55 skolas Norvēģijā, Somijā un Dānijā. Projekta galvenais uzdevums ir ilgstoši pētīt Saules radiāciju. Šie pētījumi ļauj spriest par izstarotās enerģijas daudzumu, kas savukārt dod iespēju rast jaunus enerģijas avotus, spriest par atmosfēras piesārņojumu, ozona daudzumu u.c.
Kopš 1998. gada pavasara Preiļu Valsts ģimnāzijā fizikas un informātikas skolotāju vadībā ar Saules enerģijas pētīšanas projekta SOLIS (SOLar energy In Schools, vadītājs Karls Torsteins Hetlands, Norvēģija) un LU Fizikas un matemātikas fakultātes (profesors Tomass Romanovskis) atbalstu tiek realizēti datorizēti saules starojuma jaudas mērījumi un novērojumi. 1998. gada pavasarī ģimnāzists Kristaps Ragausis ar fizikas skolotāju Eleonoru Bleivi, projekta SOLIS ietvaros, devās uz Rīgu, lai apgūtu programmas Solis darbību un iepazītos ar iekārtām. Tā sākās SOLIS projekts Preiļu Valsts ģimnāzijā. No sākuma bija dažas grūtības ar aparatūru, bet kopīgiem spēkiem mēs tās pārvarējām.
Iekārtas sastāv no trīs daļām:
1) sensora (piranometra), kas atrodas uz skolas jumta;
2) Soldata paneļa;
3) datora ar atbilstošu programmatūru.
Sensors principā ir Saules baterija, kura starojuma enerģiju pārveido elektriskajā. Soldata panelim ir vairāki kanāli, kas ļauj vienlaicīgi veikt vairākus mērījumus. Tālāk signāli tiek nosūtīti uz datoru, kur tie apstrādāti un saglabāti. Datu apstrādei, grafiku un atskaišu iegūšanai mēs izmantojam Norvēģu programmatūru. Iegūtos mērījumu rezultātus reizi mēnesī sūtām gan uz Norvēģiju, kur tie tiek iekļauti kopējā ikmēneša atskaitē par visām skolām, kuras piedalās projektā SOLIS. Šos datus tālāk var izmantot iekārtu projektēšanai , kurās izmanto Saules enerģiju, piemēram, Saules baterijās, dažādos Saules starojuma kolektoros u.tml.
1998. gada mūsu skolā viesojās gan šī projekta autori (maijā), gan Rissas skolas skolēni (oktobrī) ar saviem vadītājiem – direktoru un fizikas skolotāju. Rissas skolas skolēni un pedagogi iepazinās ar mācību procesu ģimnāzijā, apmeklēja mācību stundas, Preiļu siera rūpnīcu, keramikas darbnīcu. Viesi bija sajūsmināti par Preiļu keramiķu darinājumiem, priecājās par zeltīto rudeni Latvijā un Preiļu parkā. Skolēni ieguva jaunus draugus, apmainās vēstulēm.

solis

Projekta vadītāji viesojas PVĢ

Projekta SOLIS ietvaros bija paredzēts apmaiņas pieredzes brauciens uz Norvēģiju.Un 1999.gada aprīļa beigās – maija sākumā SOLIS deva mums iespēju apskatīt Norvēģijas kalnaino ainavu un fjordus.


2000.gada 12.jūnijā saules pētīšanas projekta ietvaros uz Norvēģiju devās Latvijas delegācija, kuras sastvā bija arī Preiļu Valsts ģmnāzijas audzēknes Aija Korsaka, Vineta Opolā un skolotāja Anna Verza. Vizītes laikā piedalījās konferencē, kurā tika apspriestas saules pētīšanas problēmas un izpētes rezultāti.

Šai konferencei tika sagatavots stends par to kāda loma saulei ir latviešu tautas dzīvē.Sekojot šai saitei var aplūkot sagatavotā materiāla anglisko versiju.