“Grifs”

“Grifs” ir metodiskās un pedagoģiskās informācijas centrs, kuru plānots izveidot vairākos posmos. Pirmajā projekta posmā tika papildināts PVĢ bibliotēkas fonds, kas paplašināja skolotāju un skolēnu iespējas iegūt nepieciešamo informāciju psiholoģijā, kultūras vēsturē, filozofijā un vēsturē. Nākamajos projekta posmos paredzēts papildināt informācijas materiālos fondus dabaszinātņu un eksaktajās zinībās.
Projekta īstenošana ir būtiski papildinājusi iespējas iegūt un izmantot informāciju atbilstoši moderno tehnoloģiju līmenim, līdz ar to padarot mācību procesu interesantāku, dinamiskāku un arī saturiski mūsdienīgāku un pilnvērtīgāku.
Projekta direktore ir Anna Svile.