Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekts “Eiropas jauniešu forums”(European Youth Forum)

Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekts `Eiropas jauniešu forums` (European Youth Forum)
Līguma numurs: Nr.2008 –1- LV2-COM06-00034 1comenius_logo

Projekta partnerības skolas:

 

 • Projekta koordinators – Preiļu Valsts ģimnāzija – www.pvg.edu.lv – Projektu koordinē PVĢ angļu valodas skolotāja Anna Verza
 • Albert-Schweitzer-Gymnasium Huerth – www.asg-huerth.de
 • Preston Business and Enterprise College – www.prestonschool.co.uk Projekta darbības laiks : 2008. gada 1.augusts – 2010.gada 31.jūlijs.European Youth Forum Summary, 2010 /Zanda Volāne, Dace Barkeviča/: PPT .

  Starptautiskā Comenius skolu partnerības projekta „Eiropas jauniešu forums” 18 dalībnieki

  Dace Barkeviča, Zanda Volāne, Marina Kirsanova, Edmunds Strods, Mārtiņš Mežajevs, Vitālijs Kabakovs, Santa Dakule, Laura Leikuma, Violeta Maslobojeva, Lauma Lazdāne, Ieva Pakere, Austra Svarinska, Jānis Eglītis, Baiba Pauniņa, Arina Kolbasko, Sintija Usāne, Diāna Babjuka, Patrīcija Bindare.

  PVĢ Comenius projekta “Eiropas jauniešu forums” mobilitātes

   

  N.p.k.

   

  Galamērķis

   

  Laiks

   

  Dalībnieki skolēni

   

  Dalībnieki skolotāji

   

  Kopā

  1.

  Prestonas skola (Jeovila, Anglija)

  2009.gada

  25.-29. marts

  8

  2

  10

  2.

  Alberta Švaicera ģimnāzija (Hērta, Vācija)

  2010.gada

  24.-28.marts

  8

  2

  10

  3.

  PVĢ skolēnu un skolotāju pieredzes apmaiņas brauciens uz ASG Hērtā

  2010.gada 25.jūnijs-3. jūlijs

  18

  15

  33

   

  Kopā:

   

  34

   

  19

   

  53

  Piešķirtais finansējums EUR 14 000 paredzēts 12 mobilitāšu īstenošanai, plānošanas un veiksmīgas sadarbības rezultātā īstenotas 53 mobilitātes.

  Notikumu arhīvs

  Comenius projekta sagatavošanas vizīte Vācijā, /02.02.2008./2007. gada novembrī Preiļu Valsts ģimnāzija saņēma ielūgumu piedalīties starptautiskā Comenius skolu daudzpusējās partnerības projektā. Lai realizētu šo ideju,ar potenciālajiem partneriem vienojāmies par projekta sagatavošanas vizīti vienā no partnerības valstīm – Vācijā. Divus mēnešus pirms plānotās vizītes Akadēmisko programmu aģentūrā pieteicos Comenius skolu partnerības sagatavošanas vizītes stipendijai un janvāra sākumā saņēmu ES Mūžizglītības programmas sektorālās programmas Comenius Vērtēšanas komisijas lēmumu par stipendijas piešķiršanu. Stipendija pilnīgi sedz projekta sagatavošanas vizītes uzturēšanās un ceļa izdevumus.

  15. janvārī piedalījos arī Akadēmisko projektu aģentūras organizētajās konsultācijās Comenius skolu partnerības projektu pieteicējiem,lai uzzinātu par projektu pieteikuma procedūru,nosacījumiem,Latvijas un Eiropas Savienības prioritātēm. Projekta sagatavošanas vizīte notika no 24. līdz 27. janvārim Vācijas pilsētas Hērtas (Huerth) Alberta Šveicera ģimnāzijā.Vizītē piedalījās partneri no visām 4 skolu partnerības valstīm – Anglijas, Vācijas, Spānijas un Latvijas. Darbs pie projekta sagatavošanas bija radošs, intensīvs, rūpīgi pārdomāts un plānots. Divu dienu laikā sagatavojām labu un interesantu projekta pieteikumu. Pēc garās darba dienas devāmies ekskursijās uz Ķelni un Bonnu, lai gūtu kaut nelielu ieskatu šo pilsētu vēsturē un ikdienā. Projekta sagatavošanas vizītes mērķi sasniegti pilnīgi, jo vizītē devos kā projekta partnere, bet mājās atgriezos kā starptautiskā projekta koordinatore ar gatavu projektu. Darbs pie projekta sagatavošanas ir veiksmīgi pabeigts un projekts iesniegts Akadēmisko programmu aģentūrā apstiprināšanai. Ceram, ka mūsu projektu apstiprinās un mūsu ģimnāzistiem un skolotājiem turpmāko divu gadu laikā būs lieliska iespēja ceļot un iepazīties ar mūsu partnerības dalībvalstu kultūru, vēsturi, sadzīvi, kā arī aktīvi iesaistīties Eiropas starpkultūru dialogā.
  Anna Verza, Preiļu Valsts ģimnāzijas angļu valodas skolotāja, 2008.02.02.

  Sāk darbu `Eiropas jauniešu forums`, /28.10.2008./

  Augusta sākumā saņēmām Akadēmisko programmu aģentūras lēmumu par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu mūsu ģimnāzijas starptautiskajam projektam. Esam ļoti priecīgi un gandarīti par lieliski paveikto darbu projekta sagatavošanas laikā un gūto atzinību. Divgadīgajā daudzpusējās Comenius skolu partnerības projektā aktīvi sadarbosies Anglijas, Vācijas un mūsu ģimnāzijas audzēkņi, kuri diskutēs, vērtēs, analizēs dažādas sociālās problēmas, to ietekmi uz sabiedrību un piedāvās iespējamos problēmu risinājumus. Starptautiskais projekts ilgs līdz 2010. gada 31. jūlijam.
  No 54 šogad apstiprinātajiem Comenius starptautiskās partnerības projektiem Latvija kā koordinators ir tikai 7 projektiem, un mēs esam vieni no jaunajiem koordinatoriem.
  Šobrīd notiek ļoti intensīvs ārzemju skolēnu un skolotāju vizītes sagatavošanas darbs, jo mums, kā koordinatoriem, jāsagatavo arī pirmā vizīte, kura notiks no 5. – 8. novembrim ģimnāzijā.
  Esam iecerējuši, ka ārzemju skolēni dzīvos mūsu ģimnāzijas audzēkņu ģimenēs. Vēlētos lūgt ģimnāzijas audzēkņus un vecākus pieteikties, ja vēlaties, lai jūsu ģimenē uz 2-3 dienām ciemotos kāds no projektā iesaistītajiem Vācijas vai Anglijas jauniešiem.
  Mūsu ģimnāzistu pirmais ārzemju brauciens plānots 2009. gada 25. – 29. martā uz Prestonas skolu Anglijā. Arī mūsu ģimnāzijas audzēkņi ārzemju vizīšu laikā dzīvos viesģimenēs.
  Veiksmi visiem projektā iesaistītajiem ģimnāzistiem un darba grupai! Mums visiem kopā sadarbojoties noteikti izdosies lieliska un aizraujoša tikšanās ar saviem ārzemju ciemiņiem.
  Anna Verza, `Eiropas jauniešu foruma` koordinatore`Eiropas jauniešu forums` uzņem ciemiņus PVĢ, /11.11.2008./

  Pēdējā laikā esam ļoti centīgi un aktīvi strādājuši, lai sagatavotu mūsu starptautiskā projekta `Eiropas jauniešu forums` pirmo partnerskolu tikšanos ģimnāzijā.
  5. novembrī ģimnāzijā ieradās 2 skolotāji un 4 jaunieši no Vācijas Alberta Švaicera ģimnāzijas un 2 skolotāji un 3 jaunieši no Prestonas skolas Anglijā. Ārzemju viesi ģimnāzijā uzturējās no 5. līdz 7. novembrim.
  Vizītes laikā ciemiņi iepazinās ar mūsu skolu, pilsētu un piedalījās diskusijās par aktuālām sabiedrības problēmām.
  Paldies direktorei un projekta sagatavošanas darba grupai par sapratni un atbalstu, projektā iesaistītajiem ģimnāzijas audzēkņiem un viņu vecākiem par ieguldīto darbu.
  Anna Verza, `Eiropas jauniešu foruma` koordinatore`Eiropas jauniešu foruma` aktualitātes, /29.01.2009./

  Esam sākuši aktīvi gatavoties starptautiskajai konferencei, kura no šī gada 25. līdz 29. martam notiks Anglijas pilsētā Jeovilā. Šoreiz konferenci gatavo un ciemiņus uzņem mūsu projekta partneri – Prestonas skola. Starptautiskajā konferencē piedalīsies 10 dalībnieki no katras partnerības valsts.
  No mūsu ģimnāzijas konferencē piedalīsies: Laura Leikuma (3.B), Santa Dakule (3.B), Dace Barkeviča (2D.), Marina Kirsanova (2.D), Violeta Maslobojeva (2.D), Ieva Pakere (3.D), Lauma Lazdāne (3.D) un Austra Svarinska (3.D). Skolotājas Ilze Rožinska un Anna Verza. Tā kā esam visa starptautiskā projekta koordinatori, pirmo projekta tikšanos organizējām 2008. gada 5. – 7. novembrī PVĢ. Konferencē tikās jaunieši no 3 valstīm, iepazinās un debatēja par dažādām sociālajām problēmām, kas aktuālas viņu valstīs. Mūsu ģimnāzijas jaunieši bija sagatavojuši prezentāciju un debatēja par 2 Latvijā aktuālām problēmām : vardarbību un alkoholismu. Vācijas Alberta Švaicera ģimnāzijas jaunieši debatēja par diskrimināciju, respektu, cieņu ,stereotipu mazināšanu un jauniešu uzvedības problēmām. Prestonas skolas jaunieši bija izvēlējušies tēmu `Jauniešu pienākumi un atbildība`. Pirmajā konferencē arī vienojāmies par kādām tēmām debatēsim Anglijas konferencē martā.
  Mūsu ģimnāzijas jaunieši izvēlējās tēmu `Alkoholisms kā sociāla problēma Latvijā`.
  Kopējā konferences tēma `Vardarbība un citas ļaunprātīgas rīcības izpausmes formas`.
  Paralēli notiek arī visu nepieciešamo dokumentu sagatavošana, lai mūsu brauciens būtu veiksmīgs, interesants un pārdomāts.
  Paldies visiem projektā iesaistītajiem jauniešiem par darbu, veiksmi un radošas idejas gatavojoties konferencei!
  Anna Verza, `Eiropas jauniešu foruma` koordinatore`Eiropas jauniešu foruma` zvaigžņu lidojums, /31.03.2009./

  Nupat esam atgriezušās no mūsu pirmās starptautiskās konferences, kura no 25. – 29. martam notika Anglijas pilsētā Jeovilā. Tikšanos organizēja mūsu sadarbības partneri-Prestonas biznesa un uzņēmējdarbības koledža.
  Konferenci atklāja Eiropas Parlamenta loceklis Greiems Vatsona kungs (Graham Watson). Konferences atklāšanu filmēja Eiropas Parlamenta filmēšanas grupa un mūsu konferenci translēs maija sākumā kanālā Euronews, šo kanālu var redzēt arī Latvijā.

  Esam kļuvušas par Eiropas Savienības zvaigznēm, pateicoties tam, ka atšķirībā no lielajām Eiropas valstīm esam saglabājuši savu kultūrmantojumu un lepojamies ar to. Par laimi pagaidām vēl neesam kļuvuši tikai par kādu niecīgu daļu no `celebrity obsessed culture` ( slavenību apmātā kultūra). Kultūra un tradīcijas ir mūsu bagātība, un tas dara mūs īpaši pamanāmus.
  Pēc debatēm ciemojāmies Jeovilas pilsētas domē, kur mūs pieņēma pilsētas mērs Vess Rīds (Wes Read). Vakaros spēlējām boulingu, ķegļus vai pavadījām laiku kopā ar savām viesģimenēm un kolēģiem. Protams, noskatījāmies arī futbola maču starp Jeovilas un Svindonas pilsētu komandām.
  27. martā apmeklējām Lielbritānijas parlamentu un varējām apskatīt Londonu no London Eye (panorāmas rats) augstuma. Bija ļoti jauki atkal satikt mūsu partnerus no Vācijas un Anglijas. Esam lieliska projekta komanda. Pēc atgriešanās nedaudz atpūtīsimies un Eiropas Comenius nedēļas ietvaros aprīļa beigās vai maija sākumā organizēsim pasākumu, atskatīsimies uz paveikto, dalīsimies savos ceļojuma iespaidos un sāksim gatavoties nākošajai konferencei, kura no 5. – 8. novembrim notiks Holandē.
  Paldies visām projekta dalībniecēm par ieguldīto darbu projekta prezentāciju sagatavošanā un organizētību brauciena laikā. Paldies skolotājai Ilzei par folkloras mantojuma daļas koncerta sagatavošanu un prezentācijām. Mēs visas bijām un esam zvaigznes!
  Veiksmi un radošas idejas, gatavojoties pasākumam!
  Brauciena iespaidi Ievas Pakeres (3.D) redzējumā …
  Anna Verza, `Eiropas jauniešu foruma` koordinatorePVĢ aizritēja Comenius nedēļa!, /11.05.2009./

  No 20. aprīļa līdz 8. maijam Latvijā un daudzās citās valstīs norisinājās Comenius nedēļa, bet 9. maiju atzīmējam kā Eiropas dienu. Arī Preiļu Valsts ģimnāzijā 7. maijā notika Eiropas Savienībai un Comenius projektam veltīts pasākums, kurā skolēni kopā ar skolotāju Natāliju Pīzeli pārrunāja dažādus ieguvumus un zaudējumus, ko Latvija piedzīvojusi kopš iestāšanās Eiropas Savienībā. Plašāku ieskatu par preiliešu attieksmi pret Eiropas Savienību sniedza 1. kursu skolnieču Nairas un Sanitas kursa darba `Iedzīvotāju viedoklis par Latvijas dalību ES` prezentācija.
  Taču pasākuma galvenais mērķis bija salikt pēdējos punktiņus uz `i` šī gada Comenius projektam. Skolēni dalījās savās atmiņās par piedzīvoto pagājušā gada novembra sākumā tepat Preiļos, kad angļu un vācu skolēni viesojās Latvijā, kā arī par braucienu uz Lielbritāniju šī gada martā. Sajūsmu izraisīja skolotājas Annas Verzas sagatavotais priekšnesums – Eiropas Parlamenta deputāta Greiema Vatsona (Graham Watson) priekšvēlēšanu kampaņas videoklips, kurā bija redzamas arī mūsu meitenes. Protams, projekts vēl nebeidzas, bet gan turpināsies arī nākamajā gadā.
  Lai pasākumā ieviestu kādu muzikālu melodiju, ar saviem priekšnesumiem skatītājus priecēja arī daži ģimnāzijas dziedātāji un skolas ansamblis.
  Par spīti hokeja drudzim Latvijā, kas tieši 7. maijā bija sasniedzis savu kulmināciju, šis pasākums izvērtās ļoti sirsnīgs un deva ieskatu gan par Eiropas Savienības, gan Comenius projekta norisi.
  Eiropas Savienībai un Comenius projektam veltītā pasākuma fotomomenti
  Fotoizstāde
  Ieva Pakere, Comenius projekta dalībniecePVĢ piedalās `Comenius` projekta konferencē Vācijā!, /01.04.2010./

  Šī gada 24.- 28. martā 8 Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi (Sintija Usāne, Diāna Babjuka, Arina Kolbasko, Zanda Volāne, Dace Barkeviča, Vitālijs Kabakovs, Edmunds Strods, Jānis Eglītis) un 2 skolotāji (sk. Anita Lazdāne, sk. Juris Erts) devās uz Hērtu (Hürth), Vācijā, lai piedalītos Eiropas Comenius skolu partnerības projekta „Eiropas jauniešu forums” rīkotajā 3. konferencē. Pirmā konference notika 2008.gada 5. – 8. novembrī Preiļu Valsts ģimnāzijā, jo esam visa starptautiskā projekta koordinatori, bet otrā- projekta partnerības skolā Jeovilā, Anglijā.
  Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi projekta ietvaros satikās ar Vācijas Alberta Švaicera ģimnāzijas un Anglijas Prestonas skolas audzēkņiem, lai kopīgi diskutētu par mūsdienu jauniešu problēmām- alkoholismu un vardarbību. Iepriekš bija jāsagatavo savas skolas prezentācija, iepriekšējo konferenču arhīva prezentācija, jāizpēta dotās tēmas aktualitāte mūsdienās un jāveic pētījums savā valstī. Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi bija arī sagatavojuši pārsteigumu ārzemju draugiem- latviešu dziesmas un dejas, kuras aizrāva skatītājus tieši ar latviešiem raksturīgo mentalitāti, azartu un dzīvesprieku.
  Laiku Vācijā skolēni pavadīja pēc iepriekš sagatavotas programmas. Tūlīt pēc ierašanās Diseldorfas lidostā, jaunieši un skolotāji devās uz konferences norises vietu Hērtā. Pirmā diena tika pavadīta iepazīstot vienam otru. Skolēni dzīvoja viesģimenēs un vakarus pavadīja visi kopā, izzinot un saskaroties ar Vācijai raksturīgo ikdienu un tradīcijām. Pirmā diena visiem palika atmiņā ar +20 grādu siltumu, saulaino laiku un vāciešu viesmīlību, kuru izjutām jau no paša pirmā ierašanās brīža.
  Otrajā dienā jaunieši jau agri devās uz oficiālo konferences atklāšanu, iepazīstināja ar sevi un iepazinās ar citiem, izpētīja skolu un mācīšanas metodes Vācijā, dodoties ekskursijā pa skolu un pat nedaudz pavērojot mācību stundu norisi. Vēlāk visi konferences dalībnieki brauca uz Ķelni, devās ekskursijā pa pilsētas skaistākajām vēsturiskajām vietām. Jaunieši apmeklēja arī pilsētas simbolu- Ķelnes domu, izmantoja arī izdevību uzkāpt tā tornī, par spīti nogurumam, mērojot vairāk kā 100 m augšup. Vakars tika pavadīts Ķelnē iepērkoties, pastaigājoties pa pilsētu un baudot vācu nacionālos ēdienus. Dienas noslēgumā visi devās atpakaļ uz Hērtu pie savām viesģimenēm, pirms tam iegriežoties ķīniešu restorānā baudīt austrumu nacionālos ēdienus un dzērienus.
  Trešajā konferences dienā bija paredzēts 10 km garš pārgājiens, kāpjot 400 m augstajā Pūķa klintī (Drachenfels) Bonnas tuvumā, bet lietus un slikto laika apstākļu dēļ jauieši sev aiztaupīja izmirkšanu, uzbraucot klintī ar „bānīti” un atlikušo ceļu veicot kājām. Klints virsotnē pavērās burvīgs skats pār Bonnu un Reinu, liekot visiem iepazīt Vācijas patieso skaistumu.
  Pēc atgriešanās Bonnā, visi devās uz interaktīvo vēstures muzeju, kas modernizēti un detalizēti izved apmeklētājus cauri Vācijas vēstures laikaposmam pēc 1945.gada. Vēlāk jaunieši tikās un diskutēja ar Eiropas Parlamenta deputātu Akselu Vosu, bet vakarā atgriezās Hērtā, lai gatavotos konferences noslēgumam.
  Ceturtā diena Preiļu Valsts ģimnāzijas jauniešus iepriecināja ar saulaino laiku un iespēju izgulēties, jo pa šīm dienām visi bija nedaudz saguruši, lai gan nebūt nebija zaudējuši dzīvesprieku! Jaunieši aktīvi diskutēja un sprieda par projekta tēmu un aktualitāti, meklēja risinājumus, kopīgo un atšķirīgo starp situāciju Latvijā, Anglijā un Vācijā. Vakarā projekta dalībnieki kopā ar viesģimenēm devās spēlēt ķegļus un baudīt nacionālo virtuvi, kopīgi pavadot pēdējo vakaru Vācijā. Jau naktī latviešu grupa devās uz lidostu, lai atgrieztos mājās un iespaidiem bagāti dotos pavasara brīvlaikā. Jaunieši paši atzīst, ka laiks Vācijā bijis neaizmirstams un piedzīvojumiem bagāts. Jautājot, vai vēlreiz iesaistītos šādā projektā, Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēkņi nekavējoties sniedz atbildi: „Jā!” Tā ir iespēja gūt lielisku pieredzi un jaunas zināšanas, jaunus draugus.
  Fotogalerija
  Sintija Usāne, projekta dalībniecePVĢ skolotāju un skolēnu pieredzes apmaiņas brauciens uz Vāciju, /06.07.2010/

  Kopš 2008. gada 1. augusta Preiļu Valsts ģimnāzijā darbojas Comenius daudzpusējās skolu partnerības projekts `Eiropas jauniešu forums`. Projektā aktīvi sadarbojas 3 valstu skolas: Prestonas skola no Anglijas, Alberta Švaicera ģimnāzija no Vācijas pilsētas Hērtas un projekta koordinators – Preiļu Valsts ģimnāzija. Projekta ietvaros jaunieši no 3 Eiropas skolām ne tikai debatē, analizē un salīdzina dažādas projekta partnerības valstīs aktuālas sociālās problēmas, bet arī piedāvā iespējamos problēmrisinājumus.
  Divu gadu laikā ir izveidojusies ļoti cieša un radoša sadarbība, īpaši ar Alberta Švaicera ģimnāziju. Projekta noslēgumā 15 ģimnāzijas skolotāji un 18 jaunieši devās pieredzes apmaiņas braucienā uz projekta partnerības skolu Vācijā. Brauciena laikā bija iespēja iepazīties ar Bavārijas lielisko dabu un pilsētām, apskatīt vēsturiskās vietas, pilis, muzejus, vērot Ķelni no Doma augstumiem, apmeklēt Zentas Mauriņas un Konstantīna Raudives atdusas vietu Bad Krocingenē, pavizināties ar kuģīti Strasbūrā, nogaršot Švarcvaldes ķiršu torti, Nirnbergas desiņas un piparkūkas, un izjust Pasaules futbola čempionāta gaisotni Vācijā, īpaši pēc Vācijas uzvaras pār Angliju `Eiropas jauniešu foruma` ietvaros mūsu partnerības skolas iesaistījās vēl vienā starptautiskā pasaules futbola čempionātam veltītā projektā `World Cup 2010`.Šajā projektā darbojās 150 skolas no 37 pasaules valstīm, mēs bijām vienīgā skola no Latvijas.
  Vizītes laikā Alberta Švaicera ģimnāzijā mūsu ģimnāzijas jaunieši un skolotāji iepazinās ar izglītības sistēmu Vācijā, tikās ar skolotājiem, dalījās pieredzē, apskatīja mācību kabinetus un , protams, satika savus draugus.
  Dalība starptautiskajos projektos ir lieliska iespēja iepazīt citu valstu kultūru, tradīcijas, vēsturi, pilnveidot savas svešvalodu zināšanas un klātienē, tiekoties ar Eiropas Parlamenta deputātiem, vairāk uzzināt par Eiropas Savienību un piedāvātajām iespējām.
  Ceram, ka tuvākajā laikā arī Vācija un Anglija pievienosies jau esošajam 13 valstu Skolēnu individuālo mobilitāšu tīklam un mūsu ģimnāzijas audzēkņiem būs iespēja iegūt stipendiju mācībām projekta partnerības skolās.
  Anna Verza, `Eiropas jauniešu foruma` koordinatoreLondonas Olimpisko spēļu talismans viesojas PVĢ /19.12.2011/

 

 

20111219_venloks_mandevils

No 2012. gada 27. jūlija līdz 12. augustam Apvienotās Karalistes galvaspilsētā Londonā notiks XXX Olimpiskās spēles, tās būs trīsdesmitās Vasaras Olimpiskās spēles. Londona kļūs par pirmo pilsētu, kas jau trešo reizi organizēs modernās Olimpiskās spēles. Iepriekšējās Olimpiskās spēles notika Londonā 1908. un 1948. gadā.
Par 2012. gadā gaidāmo Olimpisko spēļu Londonā talismaniem izvēlēti divi citplanētiešiem līdzīgi radījumi, kuru vārdi ir Venloks (Wenlock) un Mandevils (Mandeville).
Jūnijā saņēmu ielūgumu no Anglijas piedalīties projektā `Olympic Games 2012`. Projekta ietvaros abi Olimpisko spēļu talismani (suvenīru versija) apceļo pasauli un pirms Olimpiādes atkal atgriežas savās mājās Anglijā. Katram talismanam ir izstrādāts atsevišķs maršruts.
Venloks (attēlā pa labi) no Anglijas dosies uz Argentīnu – Japānu – Armēniju – Gruziju – Libānu – viesosies vēl 5 skolās Anglijā un atgriezīsies atpakaļ Prestonas skolā.
Mandevils (attēlā pa kreisi) apciemos Spāniju – Latviju (tikai PVĢ) – Bulgāriju – Slovākiju – Krieviju – Indiju (2 skolas) – Urugvaju – Vāciju – Skotiju un atgriezīsies atpakaļ Prestonas skolā. Prestonas skola ir mūsu iepriekšējā Comenius projekta `Eiropas jauniešu forums` partnerības skola.
Ar Mandevilu ģimnāzijā iepazīties varēs visu šo nedēļu, pirms Ziemassvētku brīvdienām tas dosies tālāk uz Bulgāriju.
Anna Verza, angļu valodas skolotāja

Projekta fotogalerijas

Eiropas Comenius skolu partnerības projekta „Eiropas jauniešu forums” rīkotā 3. konference Hērtā (Hürth), Vācijā (24.03.2010. – 28.03.2010.)
Fotoizstāde ieskatam par PVĢ dalību Comenius projektā (07.05.2009)
Starptautiskā konference no 25. – 29. martam Anglijas pilsētā Jeovilā Comenius projekta ietvaros (26.- 28.03.2009)
Eiropas jauniešu forums Preiļos Comenius projekta ietvaros (05. – 07.11.2008)

Projekta starptautiskā koordinatore Anna Verza